Radar

Enorma områden under vatten efter cyklon

Människor i kuststaden Beira, som ligger i det område som drabbats hårdast i Moçambique.

Dödstalet efter cyklonkatastrofen i sydöstra Afrika befaras stiga rejält.
Hundratusentals människor är i behov av akut hjälp, men det är svårt för hjälporganisationer att nå fram. Stora bebodda områden ligger under vatten, enligt FN-representanter.

Vägar och telefonnät har förstörts och internet har slagits ut i delar av Moçambique, Zimbabwe och Malawi efter massiva regn och cyklonen Idais framfart i förra veckan.

– Vi har inte hela bilden av katastrofen än, säger hjälparbetaren William Antonio Mulhuwo, programansvarig på biståndsorganisationen Diakonia och som befinner sig i Moçambique, till TT.

– Just nu är det kaotiskt. Telefonnätet och internet är nere och vi vet inte omfattningen av situationen än. Vi behöver information.

"Ett mardrömsscenario"

Omkring 300 000 människor är i behov av akut hjälp, enligt William Antonio Mulhuwo.

– De officiella siffrorna är inte alls representativa. Vi har inte hela bilden av katastrofen än, säger han.

Enligt det officiella dödstalet har uppåt 200 personer mist livet. Men allt tyder på att över 1 000 personer omkommit, har Moçambiques president Filipe Nyusi sagt i ett tal efter att ha flugit över drabbade områden.

– Vi arbetar med Nasa och europeiska rymdmyndigheter för att få fatt i satellitinformation för att få hela bilden av hur stora områden och hur många människor som drabbats, säger Caroline Haga på Röda Korset till nyhetsbyrån Reuters.

– Om vi tittar på storleken på områdena befarar vi att dödstalet kommer att stiga rejält, fortsätter hon.

Vägar och flygplatser har skadats svårt och flera områden har blivit avskurna och isolerade.

FN kallar situationen ett mardrömsscenario och säger att över två miljoner människor i Moçambique och Malawi drabbats på något sätt av cyklonen, rapporterar Reuters.

Människor i Beira tar skydd i skolor med avblåst tak
Människor i Beira tar skydd i skolor med avblåst tak. 90 procent av staden förstördes i cyklonen. Foto: Josh Estey/AP/TT

Katastrof för infrastrukturen

Vattendjupet i översvämningarna är upp till sex meter och förödelsen är enorm, uppger Lola Castro, chef över FN:s livsmedelsprogram. Hon har uppmanat Moçambique att be Sydafrika att skicka hjälp med helikoptrar till de drabbade områdena som är avskurna.

Zimbabwes transport- och infrastrukturminister Joel Biggie Matiza har kallat stormen för den värsta infrastrukturella katastrofen någonsin i landet, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Kuststaden Beira i Moçambique ligger i ett av de områden som drabbats allra hårdast. 90 procent av staden, som har drygt 500 000 invånare, har förstörts. Dammar har brustit och i princip hela staden är översvämmad.

– Det är totalt isolerat. Man får tårar i ögonen av att se det. 90 procent av staden är under vatten. Vi vet inte hur det har gått för befolkningen, säger William Antonio Mulhuwo.

Risk för sjukdomar

Det som redan står klart är att det råder stor brist på vatten. Enligt Läkare utan gränser finns även ett stort behov av sanitär hjälp.
Efter en sådan här katastrof är risken för malaria och kolera stor. Människor behöver skydd. Vi försöker nå de här områdena, säger William Antonio Mulhuwo.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är redo att åka ned med experthjälp till Mocambique.

– Vi har tre stycken experter som eventuellt, beroende på om EU bestämmer det, kommer att skickas till Moçambique för att göra en bedömning av läget och koordinera internationella insatser, säger Martin Sjöholm, som är projektledare för internationella insatser vid MSB, till SR Ekot. 

Moçambique

Moçambique gränsar mot Tanzania i norr och till Malawi, Zambia och Zimbabwe i väst. I söder gränsar landet mot Sydafrika och Swaziland.

Landet hade 30,5 miljoner invånare 2018.

Huvudstad är Maputo, som 2014 hade omkring 1,2 miljoner invånare.

I februari 2000 drabbades Moçambique av den värsta cyklonen på flera årtionden – Eline. Minst 350 människor omkom och över 650 000 blev hemlösa i katastrofen. Cyklonen Eline drog även in över flera grannländer.

Källor: Nationalencyklopedin, Reuters.

Radar

S självkritiska till misslyckad integrationspolitik

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar är djupt självkritisk till partiets integrationspolitik.

Socialdemokraterna har under decennier misslyckats med sin invandringspolitik, visar en intern rapport som Aftonbladet tagit del av.
”Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska”, säger rapportens författare Lawen Redar (S), till tidningen.

Bristande migrations- och integrationspolitik har bidragit till en rad problem som Sverige i dag lider av, som parallellsamhällen med kriminalitet, parallella rättskipningssystem och religiös radikalisering, enligt Socialdemokraternas rapport.

Ett annat problem är enligt rapporten att det svenska språkets ställning har försvagats.

– Jag har mött kvinnor som befunnit sig i Sverige i 16 års tid utan att kunna prata svenska. Detta för att man inte möter myndigheter eller människor med svenska som modersmål i vardagen, som ett resultat av segregationen, säger Lawen Redar till Aftonbladet

Hon är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och menar att en orsak till att Socialdemokraterna inte har tagit problemen på allvar har varit en rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna.

– När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Men det duger inte att frågan om integration främst får föras av ett extremnationalistiskt parti, säger Lawen Redar till tidningen.

Rapporten innehåller inte några förslag på ny politik på området integration. Det kommer i del två, som väntas bli klar våren 2024.

Radar

Så synar du gröna bluffar

Håll utkik efter godkända miljömärkningar för att undvika att falla för ”greenwashing” när du handlar, råder Sveriges Konsumenter.

Grönt, hållbart eller klimatneutralt? Falska miljöpåståenden i reklam är svåra för konsumenterna att avslöja, enligt en ny undersökning. Men det finns enkla knep för att undvika att gå i fällan.

En stor andel svenskar vill handla miljö- och klimatvänligt, men många har svårt att se igenom falska reklampåståenden och avslöja ”greenwashing”. Det visar en ny internationell undersökning som Sveriges Konsumenter står bakom.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär falsk eller vilseledande marknadsföring där företag eller organisationer vill ge sken av att de är mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Ett allt vanligare fenomen, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

– I den här djungeln är det väldigt svårt för konsumenterna att skilja ut vad som är sant och falskt. Inte minst när det gäller begrepp som klimatneutral och klimatpositiv. som många har svårt att förstå vad det innebär. Vi tycker att det är ytterst tveksamt om de ska få användas, säger han.

Okända märken

Bertoft betonar att konsumenterna inte ska behöva vara detektiver – grundkravet är att det ska gå att lita på reklamen. Samtidigt finns några enkla knep att för att undvika den grönmålade fällan.

Det första är att titta efter godkända miljömärkningar som exempelvis Svanen, Krav eller EU-blomman och vara misstänksam mot märken man inte känner igen.

– Det finns väldigt mycket hittepåmärken på marknaden. Det finns en flora av olika egna märken som ska kunna se ut som någon sorts stämpel.

– Undersökningen visar också att väldigt många konsumenter tror att miljöreklam är godkänd eller förhandskontrollerad av myndigheterna – och så är det inte.

Fundera på bildvalet

Det andra rådet är att se upp med formuleringar som ”hållbart”, ”grönt”, eller ”växtbaserat”

– Speciellt ”hållbart”, ”grönt” och även ”miljövänligt” är väldigt luddiga begrepp som ska ge någon sorts skimmer av att det är bättre än det kanske är. Sedan ska man fundera på bildvalet. Skogar, ängar, grön färg – betyder det verkligen någonting eller är det bara ett trick?

Samma skeptiska hållning bör enligt Jan Bertoft gälla inför begrepp som ”klimatneutralt”, ”klimatkompensation” eller ”klimatpositiv”.

– Det är begrepp som är skapade mycket för att man ska tro att man ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.

Kolla siffran

Något annat att vara vaksam på är miljöpåståenden om produkter eller tjänster som i sig är miljöfarliga, som exempelvis flyg, bilar eller cigaretter, samt företag som säger sig vara det bättre alternativet för miljön genom att jämföra sig med andra som är värre, enligt Jan Bertoft.

Han råder vidare att se om det finns siffror eller andra bevis för det företaget säger, exempelvis fotnoter med referenser till forskning.

Men även när det gäller siffror bör man vara uppmärksam. Om ett företag exempelvis lyfter fram att ”50 procent är återvunnet”, kan man fråga sig vad den andra halvan består i och om det handlar om 50 procent av förpackningen eller hela produkten.

Kräver skärpning

Redan 2020 visade en undersökning från EU-kommissionen att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller ogrundade – och problemet väntas växa ytterligare.

Sveriges Konsumenter vill se en regelskärpning och välkomnar att en ny lagstiftning för att begränsa gröna påståenden och märkningar är på gång i EU.

– Det kommer bli mer och mer miljöreklam i och med att kraven skärps på att företag ska vara mer miljöanpassade. Då får det inte vara vilda västern.

Om undersökningen

• 16 länder ingick i undersökningen. Sammanlagt svarade 16 323 personer mellan 18 och 74 år på enkäten under maj och juni 2023. 1 018 av dem var från Sverige.
• 43 procent av de svarande säger sig ha sett exempel på greenwashing de senaste 12 månaderna.
• Okunskapen är samtidigt stor – en av tre säger sig förstå klimatpåståenden som låga koldioxidutsläpp, lågt klimatavtryck och koldioxidkompenserat.
• Ett exempel på felaktig uppfattning är att 17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp.
Källa: Sveriges Konsumenter