Radar

Regeringen vill underlätta rekrytering till landsbygden

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Det ska bli lättare för företag och myndigheter att rekrytera personer med rätt kompetens på landsbygden. Därför ger regeringen Tillväxtverket uppdraget att föreslå åtgärder för att underlätta detta, enligt ett pressmeddelande.

Näringslivet kan på landsbygden ha svårt att verka på grund av bland annat stora avstånd till leverantörer och kunder, och varierande utbildningsnivå, skriver regeringen.

”Regeringen behöver få en bättre bild av inom vilka sektorer och yrken på landsbygderna som arbetsgivare har eller kommer att få särskilt svårt att hitta kompetens”, enligt landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV