Radar

Orörd granskog i Ryssland bevaras

Det nya naturreservatet finns mellan Norra Dvina-floden och Pinegafloden i den norra europeiska delen av Ryssland.

Ett skogsområde i norra Ryssland med gammal orörd granskog har blivit naturreservat. Beslutet att bilda det så kallade ”Dvinsko-Pinezhsky”-reservatet är ett resultat av över tjugo års kamp från bland andra WWF och Greenpeace .

Det nya reservatet är 300 000 hektar och alltså lika stort som hela Blekinge län.

– Dvinskyskogen är ett ovärderligt och fint exempel på den typen av skogar som fått stå utan stora mänskliga ingrepp under århundraden, och som vi måste skydda mer av om vi ska nå Parisavtalet, säger Lina Burnelius, skogsexpert på Greenpeace.

Naturreservatet omfattar ett område av ett så kallat intakt skogslandskap i den norra europeiska delen av Ryssland. Definitionen av ett intakt skogslandskap är att det inte uppvisar några tecken på mänsklig aktivitet. Det har ett  högt bevarandevärde och behövs för att stabilisera markbunden kollagring, bibehålla den biologiska mångfalden och reglera klimatet. 

Regionregeringen i Arkhansk fattade det formella beslutet som en följd av en överenskommelse mellan Arkhansk ministerie för naturresurser, berörda skogsbolag, WWF och Greenpeace.

– Klimat- och miljövinsterna med detta beslut är  omfattande och att fler och fler erkänner just ökat skydd av skog som en nödvändig väg framåt är livsviktigt och mycket glädjande, säger Lina Burnelius.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV