Radar

Fler unga får behandling för hiv i Sydafrika

En sydafrikansk undersökning visar att den initiala behandlingen av hiv ökar bland unga i landet.

Antalet unga i Sydafrika som får behandling för hiv har ökat tiofalt det senaste decenniet, enligt en rapport som publiceras i tidskriften Lancet HIV Journal.

Sydafrika är det land som har störst antal hiv-smittade, omkring 7,2 miljoner personer bär på viruset. I undersökningen, utförd av universitetet 
Witwatersrand, följde man 730 000 unga personer i åldern 1–19 år. I åldersgruppen 15–19 fann man att antalet som får vård är tio gånger fler än 2010.

Samtidigt fann studien att färre än hälften av dem som fick hiv-vård går vidare med antiretroviral behandling, som kan hindra att hiv övergår till aids samt minska risken för smittspridning.

– Trots ökningen av antalet som inleder behandling, så finns det hinder som får många unga vuxna att undvika att börja behandling, säger Mhairi Maskew som är huvudförfattare till rapporten.

En anledning är fortsatt stigma kring hiv, och många litar inte på sjukvårdssekretessen.

Studien visar att hiv är lika vanligt bland unga kvinnor som bland unga män, men nio av tio som aktivt söker vård är unga kvinnor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV