Radar

Bara en femtedel av all plast återvinns

 Eldas ofta upp.

Bara 20 procent av plastförpackningarna i Sverige återvinns. Resten eldas upp, enligt Sveriges Radios Ekoredaktion. De officiella siffrorna från Naturvårdsverket över återvunnen plast och som rapporterats till EU ligger dock på 46 procent.

Enligt Ekot beror det på att Naturvårdsverket räknat helt fel på hur många plastförpackningar som finns i Sverige. De har missat 150 000 ton som aldrig registrerats och som hamnat i sopor som sedan bränts upp.

En analys som gjorts på uppdrag av en rad kommuner visar att hushållen slänger en betydande mängd plast i de vanliga soporna. Samma slutsats finns med i en rapport som Naturvårdsverket själva beställt.

Totalt finns ca 367 000 ton plastförpackningar på den svenska marknaden. Endast 217 000 ton har registrerats. Naturvårdsverket har alltså valt den lägre siffran trots att man känt till att den är felaktig. Det här är huvudskälet till att statistiken blir felaktig,  skriver Ekot.

Dessutom skickas mer än hälften av de förpackningar som svenska hushåll  lämnar till återvinning till förbränning där de används som energi istället för att återvinnas.

Orsaken är att de är tillverkade av plaster som anses vara svåra eller för dyra att återvinna. Det betyder att bara 20 procent av de svenska plastförpackningarna återvinns till ny plast.

I den siffran ingår också förpackningar som företagen använt. Om man bara räknar de plastförpackningar hushållen slänger blir siffran ännu lägre – runt 10 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV