Radar

Sverige missar flera globala hållbarhetsmål

De inhemska utsläppen av klimatgaser minskar, men inte i den takt som behövs för att nå de uppsatta målen.

Sverige når inte upp till flera av de globala mål som FN beslutat om inom ramen för Agenda 2030, enligt ett pressmeddelande från SCB.

I dagsläget når Sverige inte målet kring minskade utsläpp av klimatgaser, hållbart nyttjande av hav och marina resurser eller att hejda hastigheten med vilken arter i naturen försvinner.

De inhemska koldioxidutsläppen minskar, men inte i den takt som behövs för att nå målet om noll nettoutsläpp av klimatgaser till senast 2045, konstaterar SCB.

Inte heller målet om minskat våld nås. Det dödliga våldet har ökat de senaste fem åren, men ligger ungefär på samma nivå som för 2002.

Agenda 2030 omfattar 17 mål och 169 delmål som spänner över områden som miljö, arbetsvillkor och fattigdom. SCB har fått i uppdrag av regeringen att undersöka om Sverige lever upp till målen.