Radar

Många vill ändra sina matval för klimatets skull

Svenska konsumenter kan tänka sig att minska på matsvinnet.

Varannan konsument är beredd att ändra sina matval för att minska sin klimatpåverkan. Men många saknar kunskap om hur det egna matvalet påverkar. Det visar en ny undersökning från SLU Holding.

Deltagarna i undersökningen fick svara på frågan: Vilken av följande saker kan du tänka dig att förändra för att minska matens påverkan på miljö och klimat?

Högst på listan hamnade att minska på matsvinnet, handla mer svenskt och att välja närproducerat.

– Bortser vi från de tre översta svaren, handlar det bland annat om att konsumenterna vill få en ökad förståelse för vad maten innehåller, dess ursprung och hur valet påverkar miljön och klimatet, säger Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare på SLU Holding i Skara i ett pressmeddelande.

Resultatet av vad svenskarna kan om matens miljö- och klimatpåverkan bygger på en nationell undersökning av 400 svenskar som telefonintervjuats.

Syftet med undersökningen, som genomfördes våren 2019, var att få olika konsumentgruppers syn på hur deras eget matval påverkar miljön med fokus på klimatet och också att bedöma konsumenternas kunskap om hur olika matval påverkar miljön.

<strong></strong>Det här kan konsumenterna tänka sig att förändra för att minska matens påverkan på miljön och klimatet:<strong></strong>

1. Minska matsvinnet.
2. Handla mer svenskt.
3. Handla mer närproducerat.
4. Lära sig mer om innehållet.
5. Planera bättre.
6. Lära sig mer om matens ursprung.
7. Lära sig mer om matens påverkan.
8. Sortera maten hemma efter datum.
9. Handla mer ekologiskt.
10. Mindre portioner.
11. Mer vegetariskt.
(Listan är presenterad i rangordning. Att minska matsvinnet är den åtgärd som flest kan tänka sig ). 
Källa: SLU