Radar

Kemiska risker på jobbet undersöks

1 800 arbetsplatser ska inspekteras av Arbetsmiljöverket för att upptäcka kemiska risker i arbetet.

Arbetsmiljöverket ska besöka drygt 1 800 arbetsplatser för att upptäcka kemiska risker i arbetet.

– Det är lätt att tänka att det finns risker i stora industrier, men sanning är att de finns nästan överallt, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Fettrök, motoravgaser, asbest, mjöldamm och damm från lövträd är exempel på kemiska risker som kan leda till sjukdomar och dödsfall på jobbet. Förra året anmäldes 800 arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker, samt 200 arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro på grund av farliga ämnen, enligt Arbetsmiljöverket.

Inspektionerna sker inom bland annat skogsbruk, skolor och bilverkstäder. Liknande inspektioner genomfördes förra året, då fick mer än åtta av tio arbetsplatser krav på att åtgärda brister i sin hantering av kemiska ämnen.

Inspektionerna startar i veckan och är en del av en gemensam EU-insats.