Zoom

Intresset för hållbart jordbruk ökar i krisernas spår

Ndomi Magareth odlar bönor på sina marker utanför den lilla staden Njombe i Kamerun.

Klimatförändringar och förstörelsen av åkermarker får stora socioekonomiska konsekvenser i fattiga länder. Samtidigt växer intresset för klimatsmarta jordbruk i Afrika.

Enligt FN:s organ mot ökenspridning, UNCCD, förstörs tolv miljoner hektar åkermarker i världen varje år på grund av torka och ökenutbredning. Det leder till förluster av 20 miljoner ton spannmål.

För de 80 procent av världens fattigaste som bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad innebär utvecklingen ett hårt slag. Och samtidigt ökar antalet hungrande i världen.

Dessutom kommer utmaningarna bara att bli större i framtiden eftersom matproduktionen måste öka kraftigt fram till 2050, om en växande världsbefolkning ska kunna äta sig mätta.

Experter menar därför att behovet av ett ekologiskt hållbart och klimatsmart jordbruk är mycket stort.

Uthålliga grödor allt vanligare

En metod som blivit allt vanligare är utvecklingen av förädlade och mer uthålliga grödor, som anses kunna både stärka tillgången på mat och böndernas ekonomiska situation.

Ett av Etiopiens viktigaste sädesslag är teff, och nu pågår försök som ska hjälpa bönderna att öka produktiviteten
Ett av Etiopiens viktigaste sädesslag är teff, och nu pågår försök som ska hjälpa bönderna att öka produktiviteten. Foto: Ryan Kilpatrick/flickr

– Förändrade nederbördsmönster har lett till att de äldre grödorna som är känsliga för torka inte går att använda under torrare förhållanden. Men de nya mer uthålliga varianter som har utvecklats har lett till en stor förändring genom att de ökat tillgången på mat på bordet för bönderna, men också tillgången på produkter som de kan sälja på marknaden, säger Rowland Chirwa vid den afrikanska alliansen för forskning på bönor, Pabra, till IPS.

Teff för torrperioder

Bonns universitet deltar exempelvis i ett samarbete för att få fram en förbättrad variant av teff, som är ett av de viktigaste sädesslagen i Etiopien, där en stor majoritet av befolkningen är bosatt på landsbygden. Teff har ett högt proteinvärde och klarar bättre än andra grödor de torrperioder som blivit allt vanligare i Etiopien.

Sädesslaget teff odlas i Etiopien och används ofta till att baka injera, den traditionella tunnbrödsliknande pannkakan
Sädesslaget teff odlas i Etiopien och används ofta till att baka injera, den traditionella tunnbrödsliknande pannkakan.  Foto: Ryan Kilpatrick/flickr

Däremot är skördarna ofta ganska små, och produktionen skulle behöva öka för att gå i takt med befolkningstillväxten i landet. Projektets mål är att med hjälp av genteknik och förbättrade jordbruksmetoder kunna hjälpa bönderna att höja produktiviteten.

Förädlade bönor

Inom samarbetet Pabra ingår ett 30-tal bönproducerande länder i Afrika, och de förädlade varianter som har utvecklats har bidragit till att produktionen av bönor kunnat moderniserats. Bönor utgör en mycket viktig del av kosten i Afrika, men en studie varnar för att klimatförändringarna kommer att slå hårt mot produktionen av dessa baljväxter.

– Fokus ligger på att utveckla varianter som är anpassade till ett förändrat klimat, säger Clare Mugisha Mukankusi, som arbetar med att förädla bönor.

I Rwanda har produktionen av bönor ökat kraftigt med hjälp av förädlade varianter, samtidigt som hushållens inkomster stigit. Enligt Pabra hade de förädlade bönorna även bidragit till att kraftigt stärka matsäkerheten.

Forskningsinstitutet International Center for Tropical Agriculture, CIAT, som samordnar Pabras arbete, har även utvecklat bönor som bättre står emot torka. Dessa bönor odlas av flyktingar från Sydsudan i syfte att minska deras beroende av matbistånd och för att stärka deras inkomstmöjligheter.

Clare Mugisha Mukankusi säger att vid sidan av utvecklingen av grödor som står emot växtsjukdomar och ett varmare klimat behövs det även andra satsningar för att stärka en mer hållbar jordbruksproduktion.

Samodling av två eller flera grödor, samt en rotation av de grödor som odlas, kan exempelvis bidra till att öka markernas bördighet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV