Radar

Valen gör stor miljönytta

Knölvalen viktig för miljön – på många sätt.

En val är värd mer än tusen träd. Åtminstone när det gäller att binda kol. Att värna havens stora däggdjur skulle alltså kunna hjälpa människan att bekämpa klimatförändringarna, enligt Internationella Valutafonden (IMF).

I en analys har IMF förvandlat de stora valarnas miljönytta till siffror. Varje val lagrar motsvarande 33 ton kol i kroppen och när de dör sjunker de till havets botten där kolet binds. Enligt IMF:s beräkningar skulle det ekonomiska värdet för varje val vara cirka 20 miljoner kronor.

Åtta av de stora bardvalarna (som blå-, knöl- och vikval) bidrar tillsammans varje år till att lagra 30 000 ton kol.  Om valbeståndet skulle öka skulle också kollagringen öka med 160 000 ton per år.

Valarnas avföring är dessutom en viktig del av näringen för växtplankton och alger som i sin tur bidrar till kollagring via fotosyntesen.  Enbart växtplankton bidrar med hälften av allt syre i atmosfären och absorberar 37 miljarder ton koldioxid, vilket motsvarar fyra gånger så mycket som Amazonas, skriver Natursidan.

Enligt IMF:s rapport finns cirka 1,3 miljoner valar i världshaven i dag. Trots att den kommersiella valjakten minskat är många arter fortfarande hotade.