Radar

Så påverkas Sverige när havet stiger

Beroende på landhöjningen kommer den stigande havsnivån att få olika effekt i olika delar av Sverige.

Havsnivån stiger allt snabbare. Det är ett av de tydligaste budskapen i den nya klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC. I Sverige förväntas effekten bli dramatiskt olika i södra och norra delen av landet.

I den nya klimatrapporten använder FN:s klimatpanel IPCC sina allra starkaste formuleringar när de slår fast att världshaven stiger, att takten ökar – och att det beror på mänsklig påverkan.

TT: Hur påverkar havshöjningen Sveriges kuster?

– I dag stiger havsnivån med drygt tre millimeter per år. Men i Sverige har vi en landhöjning som är olika i olika delar av landet. Om man drar ett streck strax norr om Göteborg till strax norr om Öland så kommer landhöjningen att uppväga havshöjningen norr om strecket. Men söder om strecket kommer havsnivån att stiga, för där räcker landhöjningen inte till, säger Magnus Hieronymus som är oceanograf vid SMHI och deltagit som expert i havsnivåfrågor i den svenska IPCC-delegationen.

Märkas i närtid

Längst i söder, i Skåne, är landhöjningen inte ens en millimeter per år. Så det är framför allt där den stigande havsnivån kommer att märkas i närtid, förklarar Magnus Hieronymus.

Ett sätt att illustrera förändringen är att räkna ut när extrema händelser som beror på högt vattenstånd blir vanliga. Forskarna talar till exempel om när det som i dag bara sker vart hundrade år i genomsnitt förväntas inträffa varje år.

– Det kan handla om att havsnivån stiger med 120–130 centimeter över medelvattenstånd, vilket rent statistiskt i dag bara sker i genomsnitt vart hundrade år. Men om utsläppen inte minskar så kan vi förvänta oss att det kommer att ske varje år i delar av Skåne i slutet av det här århundradet, säger Magnus Hieronymus.

Höga vindhastigheter

Vad det i sin tur kan leda till beror på hur kusten ser ut. I områden där kusten är brant krävs inte lika stora anpassningar som i låglänta områden.

– Sedan går det inte att rakt av jämföra på det här sättet. När havsnivån blir så extremt hög i dag har man samtidigt höga vindhastigheter och kraftig nederbörd. I framtidsscenariet behövs det inte längre en kraftig storm, utan då räcker det med havet. Så effekterna behöver inte bli likadana och vi har verkligen inte sådan detaljrikedom att vi kan säga vad som händer i till exempel Malmö hamn om 100 år. Men det här ger en bild av vad som kan hända, säger Magnus Hieronymus.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV