Zoom

Fyra lysande färgsvampar

Här är några exempel på riktigt bra färgsvampar som ger allt från starkt gult och rött till grönt och blått. Tre av fyra växer allmänt i hela landet.

Informationen kommer från boken ”Färgsvampar och svampfärgning” av Hjördis Lundmark och Hans Marklund, där ett hundratal svampar och deras färgegenskaper beskrivs mer utförligt. De som kategoriseras som ”mycket bra färgsvampar” utmärks genom att ha en god ljushärdighet, att de innehåller mycket färgämne, alltså är dryga, eller att de ger en kulör som är ovanlig eller svår att få från andra svampar eller växter.

Grovticka

Färg/färgning: Extremt rik på gula färgämnen. Ett kraftigt färgbad (ca 60 g torkad svamp per hg garn) med svampens naturligt sura pH (5) och betat med alun-vinsten, ger i förstabadet mättad mörkt guldgul färg med ganska hög ljushärdighet. I efterbaden blir färgen ljusare guldgul.
Utbredning/frekvens/säsong: Hela landet utom fjälltrakterna nordligaste Norrland, mindre allmän. Sensommar–höst.
Växtplats/växtsätt: Vanligast på lärkträd och tall. Svampen är ettårig och återkommer årligen på samma växtplats.

Grovtickan ger i första badet en mörkt guldgul färg med ganska hög ljushärdighet
Grovtickan ger i första badet en mörkt guldgul färg med ganska hög ljushärdighet. Foto: Hjördis Lundmark. 

Sammetsfotad pluggskivling

Färg/färgning: Ger beroende på betning och pH i badet en mörkt grafitgrå till grågrönsvart färg vid förstabadet. Om svampen fått koka ur först ger alun-vinstenbetning och neutralt pH (7) ljushärdiga gröna och grönblå färger.
Utbredning/frekvens/säsong: Hela Sverige utom i nordligaste Lappland. Tämligen allmän. Sommar–senhöst.
Växtplats/växtsätt: På murkna stubbar och döda rötter av barrträd, vanligtvis tall.

Sammetsfotad pluggskivling kan ge ljushärdiga gröna och grönblå färger
Sammetsfotad pluggskivling kan ge ljushärdiga gröna och grönblå färger. Foto: Hjördis Lundmark.

Rödskivig spindling eller spindelskivling

Färg/färgning: Kan lätt plockas i stora mängder och ger en stor skala rödaktiga och orange-gulaktiga färger beroende på pH och ifall badet är betat med alun-vinsten eller inte. Vid svampens eget pH (5) ger den exempelvis på obetat ullgarn en mörkt gammelrosa färg. Används enbart hattarna vid svampens eget pH och med alun-vinstenbetat garn blir färgen starkt orange. Med förhöjt pH (8) på alun-vinstenbetat garn blir färgen kraftigt mörkt rödlila.
Utbredning/frekvens/säsong: Allmän till mycket allmän i hela landet. Tidig höst–senhöst.
Växtplats/växtsätt: Växer i både tall och granskog. Ofta i stora mängder i fattig barrskog, till exempel på tallhedar.

Rödskivig spindling eller spindelskivling ger en stor skala rödaktiga och orange-gulaktiga färger
Rödskivig spindling eller spindelskivling ger en stor skala rödaktiga och orange-gulaktiga färger. Foto: Hjördis Lundmark.

Motaggsvamp

Färg/färgning: Kan ge mycket eftertraktade blå till till grönblå färger vid högre pH (8–10) och alun-vinstenbetning, om den bruna färgen som finns i svampen först dras ur i ett bad med neutralt pH (pH-värdet kan höjas med exempelvis ammoniak). Färgningen gynnas av att svampen har varit fryst/torkad.
Utbredning/frekvens/säsong: Motaggsvamp är allmän med tall i hela vårt land. Uppträder relativt sent på säsongen.
Växtplats/växtsätt: Växer både i näringsrika och näringsfattiga tallskogar, företrädesvis bland renlav och islandslav på norrländska tallhedar.

Motaggsvamp kan ge en klar blå färg
Motaggsvamp kan ge en klar blå färg. Foto: Hjördis Lundmark.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV