Radar

C och MP i konflikt om skogen

Åsikterna går isär när det gäller hur gammal skogen måste vara innan den avverkas.

Centern krävde en ny skogspolitik för att gå med på januariavtalet, till stor del i strid med Miljöpartiets åsikter. Nu presenterar partiet nya förslag som får stark kritik av Miljörörelsen. Samtidigt växer spänningarna i samarbetet med regeringen, skriver DN.

Centern vill slopa åldersgränsen för hur länge skogen måste ha växt innan det ska vara tillåtet att avverka den. Förslaget ingår i ett paket med reformer för landsbygden som partistyrelsen ska diskutera på den pågående partistämman i Karlstad.

Peter Helander är partiets talesperson i skogsfrågor och själv ägare till skogsmark i Dalarna som gått i arv mellan generationer.

– Vi tror att skogsägarna kan bedöma det här bättre än staten. I Finland har man ingen åldersbegränsning för när skog får avverkas och det fungerar väl. Vi tycker inte att man ska tvinga in skogsägarna i regelverk. Istället vill vi öka frivilligheten i naturvården, säger han till DN.

MP vill stärka naturskyddet

Såväl Naturskyddsföreningen som Världsnaturfonden och Greenpeace är mycket kritiska till att öppna för avverkning av yngre skog, något de ser som ett hot mot den biologiska mångfalden.

Samtidigt har förhandlingar inletts mellan Centern och regeringen om vad ska räknas som skyddad mark, en fråga där Miljöpartiet och Centern står långt ifrån varandra. MP bedömer att bara cirka 5 procent har fullgott skydd i dag, medan Centern hävdar att 30 procent av skogsmarken ska räknas som redan skyddad.

Centralt för Centern är, enligt DN, att stärka skogsägarnas ställning och rätt att råda över sin mark. Miljöpartiet å andra sidan vill ge större plats åt naturskyddet.

– Det har blivit ett ställningskrig. Jag hoppas att vi kan sansa debatten och komma överens om skydd av natur, utveckling av bättre brukningsmetoder och naturvårdshänsyn i skogsbruket. För läget när det gäller den biologiska mångfalden är till och med värre än klimatkrisen, säger Miljöpartiets Maria Gardfjell, vice ordförande i riksdagen miljö- och jordbruksutskott.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV