Radar

Afrikansk storsatsning på solkraft

Solpaneler i Mali.

Med hjälp av solenergi ska 250 miljoner människor i ett antal av världens fattigaste länder få tillgång till förnybar el. Det är målet med en stor satsning från Afrikanska utvecklingsbanken.

Satsningen från Afrikanska utvecklingsbanken går under benämningen ”Desert to Power Initiative”. Den ska enligt planerna sträcka sig över hela den så kallade Sahel-regionen genom att dra nytta av det omfattande solskenet i regionen.

Tanken är att motsvarande tio gigawatt solenergi ska kunna utvinnas 2025, vilket ska förse en kvarts miljard människor med förnybar energi. Minst 90 miljoner som för närvarande helt saknar el ska tack vare satsningen kunna kopplas in på elnätet för första gången.

För närvarande lever en majoritet av befolkning i regionen Sahel – som sträcker sig över Senegal, Nigeria, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Sudan, Etiopien, Djibouti och Eritrea – utan tillgång till elektricitet.

Elbristen utgör ett stort hinder för all form av både social och ekonomisk utveckling, vilket Afrikanska utvecklingsbanken nu vill förändra.

Politisk vilja krävs

Satsningen på solceller lanserades 2017 och ska bestå av både offentliga och privata initiativ.  

I samband med ett toppmöte för Sahel-regionens länder förra fredagen sade Afrikanska utvecklingsbankens ordförande Akinwumi Adesina att det för att satsningen ska lyckas kommer att krävas politisk vilja. Han påpekade samtidigt att det är paradoxalt att så många människor saknar tillgång till el i en av världens mest soliga regioner.

– Samarbete och gränsöverskridande elhandel är mer avgörande än någonsin för att skapa en säker tillgång till el, med tanke på de utmaningar som klimatförändringarna innebär, sade Akinwumi Adesina.

Kan gynna kvinnor

Enligt Afrikanska utvecklingsbanken förorsakar elbristen årligen stora ekonomiska förluster på den afrikanska kontinenten.

Satsningen på solenergi ska även skapa många nya arbetstillfällen och tanken är att fler privata företag ska lockas att satsa på förnybar energi.

Enligt Afrikanska utvecklingsbanken kan en ökad tillgång på el även komma att i högre grad gynna företag som leds av kvinnor, eftersom dessa företag i högre grad är drabbade av brist på el.

Satsningen genomförs i samarbete med FN:s gröna klimatfond, som ska bidra till klimatanpassningen i utvecklingsländer. Men finansieringen ska även ske med hjälp av privata aktörer.

Stor potential för grön energi

Av jordens befolkning bor 15 procent i Afrika, samtidigt beräknas nästan 50 procent av de globala kostnaderna för anpassningsåtgärder mot klimatförändringarna behövas på kontinenten. Och det är kostnader som kommer att slå hårt mot ländernas ekonomier, trots att de afrikanska länderna står bakom en mycket liten del av de globala utsläppen av växthusgaser.

Samtidigt uppger Internationella byrån för förnybar energi, Irena, att Afrika är en kontinent som har en enorm potential i fråga om produktionen av grön energi.

När det gäller solenergi uppges möjligheterna nästan vara obegränsade, medan kontinenten också har stor potential i fråga om vatten- och vindenergi, samt för utvinning av geotermiska energikällor.