Radar

WHO ger klartecken för nytt ebolavaccin

Fler personer i Kongo-Kinshasa skulle kunna vaccineras mot ebola, hävdar Läkare utan gränser.

Ett nytt vaccin kommer inom kort att börja användas i kampen mot ebola i Kongo-Kinshasa, meddelar Världshälsoorganisationen (WHO).

Samtidigt kritiseras WHO av Läkare utan gränser för att begränsa tillgången till det vaccin som nu används.

Kongo-Kinshasa planerar att tillåta användning av det nya vaccinet, som utvecklats av amerikanska Johnson & Johnson, från och med mitten av oktober, skriver WHO i ett uttalande.

Landets myndigheter har tidigare motsatt sig användande av det experimentella vaccinet. Den tidigare hälsoministern Oly Ilunga Kalenga, som avgick i somras, hänvisade bland annat till svårigheterna i att introducera en ny medicin, som ännu inte testats i större skala, när misstron mot myndigheterna och mytbildningen kring ebola är så pass stark bland många i de drabbade områdena.

Byter fot

Den nya nationella chefen för insatserna mot ebola, Jean-Jacques Muyembe, öppnade dock tidigare i september för att börja använda läkemedlet.

– Det andra vaccinet kommer troligen att sättas in utanför de epidemidrabbade områdena för att skydda befolkningen, sade Muyembe till nyhetssajten actualite.cd.

Det vaccin som nu används, av tillverkaren Merck, har testats i större utsträckning. Det saknar regelrätt licens men har ett särskilt tillstånd att användas i drabbade områden.

”Ransoneras i onödan”

Omkring 225 000 personer har under det senaste året vaccinerats. Läkare utan gränser anser att fler hade kunnat få vaccinet.

”Ett av de största problemen för närvarande är det faktum att vaccinet i praktiken ransoneras av WHO och att för få personer i riskzonen skyddas i dag”, heter det i ett uttalande från hjälporganisationen.

Läkare utan gränser kräver att man tillsätter en oberoende, internationell kommitté som ska övervaka hur vaccineringen sköts.

”Upp till 2 000–5 000 personer skulle kunna vaccineras varje dag, jämfört med 50–1 000 i dagsläget”, säger Läkare utan gränsers verksamhetschef, Isabelle Defourny, i uttalandet.

Tillbakavisar kritiken

Enligt organisationen finns ingen brist på vaccin utan distribueringen hindras i stället av onödigt strikta regler från WHO.

Världshälsoorganisationen förnekar att man skulle begränsa tillgången till vaccinet och hänvisar i ett uttalande till att man tillämpar en strategi som rekommenderats av ett oberoende expertråd och som man kommit överens om med Kongo-Kinshasas regering.

Över 2 000 personer har hittills avlidit i Kongo-Kinshasa i år på grund av ebola.

Ebola

Ebola är en typ av blödarfeber, allvarliga sjukdomar som drabbar kroppens alla organ. Symptom är bland annat kräkningar, diarré, utslag, lever- och njursvikt samt blödningar i huden och de inre organen.

Viruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som blod, svett och kräkningar. En person måste ha symptom för att vara smittsam, men ett lik kan också sprida smitta.

När utbrottet konstaterades i Kongo-Kinshasa i fjol var det tionde gången sedan 1976 som ebola upptäcktes i landet.

Det värsta utbrottet skedde dock i Västafrika, där fler än 11 300 människor dog 2013–2016.

Det är fortfarande inte klarlagt var viruset håller sig gömt mellan utbrotten. Fladdermöss är en tänkbar reservoar för smittan.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Läkare utan gränser.