Radar

WHO ger klartecken för nytt ebolavaccin

Fler personer i Kongo-Kinshasa skulle kunna vaccineras mot ebola, hävdar Läkare utan gränser.

Ett nytt vaccin kommer inom kort att börja användas i kampen mot ebola i Kongo-Kinshasa, meddelar Världshälsoorganisationen (WHO).

Samtidigt kritiseras WHO av Läkare utan gränser för att begränsa tillgången till det vaccin som nu används.

Kongo-Kinshasa planerar att tillåta användning av det nya vaccinet, som utvecklats av amerikanska Johnson & Johnson, från och med mitten av oktober, skriver WHO i ett uttalande.

Landets myndigheter har tidigare motsatt sig användande av det experimentella vaccinet. Den tidigare hälsoministern Oly Ilunga Kalenga, som avgick i somras, hänvisade bland annat till svårigheterna i att introducera en ny medicin, som ännu inte testats i större skala, när misstron mot myndigheterna och mytbildningen kring ebola är så pass stark bland många i de drabbade områdena.

Byter fot

Den nya nationella chefen för insatserna mot ebola, Jean-Jacques Muyembe, öppnade dock tidigare i september för att börja använda läkemedlet.

– Det andra vaccinet kommer troligen att sättas in utanför de epidemidrabbade områdena för att skydda befolkningen, sade Muyembe till nyhetssajten actualite.cd.

Det vaccin som nu används, av tillverkaren Merck, har testats i större utsträckning. Det saknar regelrätt licens men har ett särskilt tillstånd att användas i drabbade områden.

”Ransoneras i onödan”

Omkring 225 000 personer har under det senaste året vaccinerats. Läkare utan gränser anser att fler hade kunnat få vaccinet.

”Ett av de största problemen för närvarande är det faktum att vaccinet i praktiken ransoneras av WHO och att för få personer i riskzonen skyddas i dag”, heter det i ett uttalande från hjälporganisationen.

Läkare utan gränser kräver att man tillsätter en oberoende, internationell kommitté som ska övervaka hur vaccineringen sköts.

”Upp till 2 000–5 000 personer skulle kunna vaccineras varje dag, jämfört med 50–1 000 i dagsläget”, säger Läkare utan gränsers verksamhetschef, Isabelle Defourny, i uttalandet.

Tillbakavisar kritiken

Enligt organisationen finns ingen brist på vaccin utan distribueringen hindras i stället av onödigt strikta regler från WHO.

Världshälsoorganisationen förnekar att man skulle begränsa tillgången till vaccinet och hänvisar i ett uttalande till att man tillämpar en strategi som rekommenderats av ett oberoende expertråd och som man kommit överens om med Kongo-Kinshasas regering.

Över 2 000 personer har hittills avlidit i Kongo-Kinshasa i år på grund av ebola.

Ebola

Ebola är en typ av blödarfeber, allvarliga sjukdomar som drabbar kroppens alla organ. Symptom är bland annat kräkningar, diarré, utslag, lever- och njursvikt samt blödningar i huden och de inre organen.

Viruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som blod, svett och kräkningar. En person måste ha symptom för att vara smittsam, men ett lik kan också sprida smitta.

När utbrottet konstaterades i Kongo-Kinshasa i fjol var det tionde gången sedan 1976 som ebola upptäcktes i landet.

Det värsta utbrottet skedde dock i Västafrika, där fler än 11 300 människor dog 2013–2016.

Det är fortfarande inte klarlagt var viruset håller sig gömt mellan utbrotten. Fladdermöss är en tänkbar reservoar för smittan.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Läkare utan gränser.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.