Radar

Ny studie: Grön tillväxt inte möjlig i stor skala 

Konsumtionen måste minska för att utsläppen av växthusgaser ska minska.

De flesta politikers svar på hur vi ska minska världens utsläpp av växthusgaser är grön tillväxt. Men enligt ny forskning fungerar inte det. Istället måste tillväxten minska, rapporterar SVT Nyheter.

— Vår studie visar att idén att vi kan fortsätta med tillväxt och minska koldioxidutsläppen är en illusion, säger professor Giorgos Kallis, verksam vid universitetet i Barcelona till SVT. 

Han är en av dem som ligger bakom studien ”Is Green Growth Possible?”, som konstaterar att tillväxten måste minska för att nå både 2-gradersmålet och 1,5-gradersmålet.

Den globala tillväxten väntas uppgå till 3,2 procent i år och 3,4 procent nästa år, enligt OECD. 

Om vi har en fortsatt global tillväxt på 3 procent per år kommer ekonomin att vara elva gånger större i slutet av seklet, enligt Giorgos Kallis.

– Energi- och resursanvändningen måste minska dramatiskt. Vi måste omorganisera våra ekonomier och samhällen om de ska vara hållbara, medan BNP sjunker eller bromsar in helt.

Uppmanas dra ner produktionen

Forskarna uppmanar politiker att jämte resurseffektivitet dra ned på både ekonomisk produktion och konsumtion för att möjliggöra ett gott liv för alla människor inom planetens ekologiska gränser.

I dag är ingen av världens ledare inställda på denna stora förändring, enligt Georgos Kallis. Men de bör göra sig redo eftersom alternativet kommer att leda till katastrof, enligt honom. 

Även forskningsresultat vid Lunds universitet från i juli visar att grön tillväxt inte kan lösa klimatkrisen.

Att politiker använder begreppet grön tillväxt – trots att tidigare studier också visat att det är ineffektivt beror på att det är bekvämt, enligt Jonas Sonnenschein, doktorand vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.

– Det är lättare att skapa något nytt, som den gröna sektorn, än att säga rakt ut att vi måste fasa ut kolet. Grön tillväxt innebär att du kan tillföra något, istället för att ta bort något, säger han till Aftonbladet.