Radar

Kräftgång för globala målen

Allt fler riskerar att drabbas av hunger och svält på grund av klimatförändringarna.

I veckan hålls ett toppmöte om FN:s hållbarhetsmål. De globala målens främsta målsättningar är att den extrema fattigdomen och hungern ska vara utrotade till 2030. Men flera rapporter visar att många av världens utvecklingsländer inte är på väg att infria de ambitiösa målen.

Under tisdagen och onsdagen hålls ett toppmöte om de globala målen i New York. Den senaste rapporten från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres visar att många utvecklingsländer för närvarande kämpar i motvind i kampen mot fattigdom och hunger samtidigt som klimatförändringarnas har förödande effekter.

Fyra år har gått sedan de globala målen antogs av världens länder. Men Jens Martens, som är ordförande för organisationen Global Policy Forum,  påpekar att flera FN-rapporter visar att framgångarna inom flera områden helt har uteblivit, och att situationen i vissa fall snarare har gått bakåt.

– Destruktiva produktions- och konsumtionsmönster har förvärrat den globala uppvärmningen, ökat förekomsten av extrema väderfenomen, lett till att plast dumpas på till och med de mest isolerade platserna på planeten, och dramatiskt ökat förlusterna av biologisk mångfald, säger Jens Martens till IPS.

Enligt honom har de flesta regeringarna i världen inte förvandlat hållbarhetsmålens visioner till politiska satsningar för att åstadkomma verkliga förändringar.

– Dessutom är den nationalistiska chauvinismen och auktoritära styren på frammarsch i många länder, vilket allvarligt undergräver de sociala banden och Agenda 2030:s själ och målsättningar, säger han.

Extrema fattigdomen har ökat

Inför FN-toppmötet har brittiska Overseas Development Institute, ODI, lanserat en rapport som visar att minst 430 miljoner människor beräknas leva i extrem fattigdom 2030, vilket är en ökning jämfört med tidigare uppskattningar.

Jesse Griffiths, som är chef för ODI:s avdelning för utvecklingsstrategier och finansieringsprogram, säger till IPS att fattigdomen har minskat betydligt i flera länder med växande ekonomier, som Kina och Indien. Men i många av världens allra fattigaste länder har situationen i stället förvärrats.

Samtidigt slår rapportförfattarna fast att det skulle gå att utrota den extrema fattigdomen – om regeringarna i de fattiga länderna ökade sina skatteintäkter och världens biståndsgivare levde upp till FN:s målsättning om att 0,7 procent av deras bruttonationalinkomster ska gå till bistånd.

”Behov av reformer”

Rapportens huvudförfattare Marcus Manuel säger att resultatet annars kommer att bli att hundratals miljoner människor fortfarande kommer att tvingas leva på mindre än motsvarande 1,9 dollar om dagen 2030.

– Miljontals människor kommer även fortsättningsvis att lyftas ur fattigdomen genom den ekonomiska tillväxten, men många lämnas på efterkälken – trots att det inte behöver vara så, säger Marcus Manuel.

Han menar att det avgörande är att lokala regeringar och biståndsgivare ökar sina ekonomiska satsningar och inriktar dem på att bekämpa den extrema fattigdomen. Marcus Manuel säger till IPS att genomförandet av Agenda 2030 dock inte bara handlar om politiska satsningar, utan att problemen med orättvisor och icke-hållbara produktions- och konsumtionsmönster är djupt förankrade i maktförhållanden, kultur och politik.

– Vi har behov av fundamentala reformer av styrelseformerna på alla nivåer – inklusive inom FN, säger han.

Enligt Marcus Martens skulle det högnivåforum som FN har inrättat för att granska utvecklingen kring hållbarhetsmålen behöva stärkas och få ett starkare mandat.

Få länder lever upp till målsättningen

Jesse Griffiths säger att om de rika länderna levde upp till målsättningen om att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd, och såg till att hälften av stödet öronmärktes för de fattigaste länderna så skulle alla nationer ha tillräckligt med resurser för att bekämpa den extrema fattigdomen. Men enligt honom är de biståndsgivande nationerna långt ifrån målsättningen, då genomsnittet endast låg på 0,31 procent av BNI under förra året.

Under fjolåret levde endast 5 av de 30 medlemmarna i biståndskommittén OECD-DAC upp till målsättningen om minst 0,7 procent av BNI. Sverige var ett av dessa länder.

ODI:s rapport rekommenderar även regeringarna i de fattigaste länderna att i så hög grad som möjligt öka sina skatteintäkter samt att satsa hälften av sina offentliga utgifter på sjukvård, utbildning och förbättrade sociala skyddsnät, vilket länder som Etiopien och Tanzania nästan har uppnått.

Radar

S självkritiska till misslyckad integrationspolitik

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar är djupt självkritisk till partiets integrationspolitik.

Socialdemokraterna har under decennier misslyckats med sin invandringspolitik, visar en intern rapport som Aftonbladet tagit del av.
”Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska”, säger rapportens författare Lawen Redar (S), till tidningen.

Bristande migrations- och integrationspolitik har bidragit till en rad problem som Sverige i dag lider av, som parallellsamhällen med kriminalitet, parallella rättskipningssystem och religiös radikalisering, enligt Socialdemokraternas rapport.

Ett annat problem är enligt rapporten att det svenska språkets ställning har försvagats.

– Jag har mött kvinnor som befunnit sig i Sverige i 16 års tid utan att kunna prata svenska. Detta för att man inte möter myndigheter eller människor med svenska som modersmål i vardagen, som ett resultat av segregationen, säger Lawen Redar till Aftonbladet

Hon är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och menar att en orsak till att Socialdemokraterna inte har tagit problemen på allvar har varit en rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna.

– När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Men det duger inte att frågan om integration främst får föras av ett extremnationalistiskt parti, säger Lawen Redar till tidningen.

Rapporten innehåller inte några förslag på ny politik på området integration. Det kommer i del två, som väntas bli klar våren 2024.

Radar

Så synar du gröna bluffar

Håll utkik efter godkända miljömärkningar för att undvika att falla för ”greenwashing” när du handlar, råder Sveriges Konsumenter.

Grönt, hållbart eller klimatneutralt? Falska miljöpåståenden i reklam är svåra för konsumenterna att avslöja, enligt en ny undersökning. Men det finns enkla knep för att undvika att gå i fällan.

En stor andel svenskar vill handla miljö- och klimatvänligt, men många har svårt att se igenom falska reklampåståenden och avslöja ”greenwashing”. Det visar en ny internationell undersökning som Sveriges Konsumenter står bakom.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär falsk eller vilseledande marknadsföring där företag eller organisationer vill ge sken av att de är mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Ett allt vanligare fenomen, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

– I den här djungeln är det väldigt svårt för konsumenterna att skilja ut vad som är sant och falskt. Inte minst när det gäller begrepp som klimatneutral och klimatpositiv. som många har svårt att förstå vad det innebär. Vi tycker att det är ytterst tveksamt om de ska få användas, säger han.

Okända märken

Bertoft betonar att konsumenterna inte ska behöva vara detektiver – grundkravet är att det ska gå att lita på reklamen. Samtidigt finns några enkla knep att för att undvika den grönmålade fällan.

Det första är att titta efter godkända miljömärkningar som exempelvis Svanen, Krav eller EU-blomman och vara misstänksam mot märken man inte känner igen.

– Det finns väldigt mycket hittepåmärken på marknaden. Det finns en flora av olika egna märken som ska kunna se ut som någon sorts stämpel.

– Undersökningen visar också att väldigt många konsumenter tror att miljöreklam är godkänd eller förhandskontrollerad av myndigheterna – och så är det inte.

Fundera på bildvalet

Det andra rådet är att se upp med formuleringar som ”hållbart”, ”grönt”, eller ”växtbaserat”

– Speciellt ”hållbart”, ”grönt” och även ”miljövänligt” är väldigt luddiga begrepp som ska ge någon sorts skimmer av att det är bättre än det kanske är. Sedan ska man fundera på bildvalet. Skogar, ängar, grön färg – betyder det verkligen någonting eller är det bara ett trick?

Samma skeptiska hållning bör enligt Jan Bertoft gälla inför begrepp som ”klimatneutralt”, ”klimatkompensation” eller ”klimatpositiv”.

– Det är begrepp som är skapade mycket för att man ska tro att man ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.

Kolla siffran

Något annat att vara vaksam på är miljöpåståenden om produkter eller tjänster som i sig är miljöfarliga, som exempelvis flyg, bilar eller cigaretter, samt företag som säger sig vara det bättre alternativet för miljön genom att jämföra sig med andra som är värre, enligt Jan Bertoft.

Han råder vidare att se om det finns siffror eller andra bevis för det företaget säger, exempelvis fotnoter med referenser till forskning.

Men även när det gäller siffror bör man vara uppmärksam. Om ett företag exempelvis lyfter fram att ”50 procent är återvunnet”, kan man fråga sig vad den andra halvan består i och om det handlar om 50 procent av förpackningen eller hela produkten.

Kräver skärpning

Redan 2020 visade en undersökning från EU-kommissionen att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller ogrundade – och problemet väntas växa ytterligare.

Sveriges Konsumenter vill se en regelskärpning och välkomnar att en ny lagstiftning för att begränsa gröna påståenden och märkningar är på gång i EU.

– Det kommer bli mer och mer miljöreklam i och med att kraven skärps på att företag ska vara mer miljöanpassade. Då får det inte vara vilda västern.

Om undersökningen

• 16 länder ingick i undersökningen. Sammanlagt svarade 16 323 personer mellan 18 och 74 år på enkäten under maj och juni 2023. 1 018 av dem var från Sverige.
• 43 procent av de svarande säger sig ha sett exempel på greenwashing de senaste 12 månaderna.
• Okunskapen är samtidigt stor – en av tre säger sig förstå klimatpåståenden som låga koldioxidutsläpp, lågt klimatavtryck och koldioxidkompenserat.
• Ett exempel på felaktig uppfattning är att 17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp.
Källa: Sveriges Konsumenter