Radar

MP öppnar för snävare straffrabatt

Inrikesminister Mikael Damberg (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) håller i dag en ny runda samtal om åtgärder mot gängkriminalitet.

Miljöpartiet öppnar för att straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år kan snävas åt. Förslaget finns på bordet på dagens möte om gängkriminaliteten.

Alla partier utom Sverigedemokraterna träffades i dag för tredje gången för samtal om gängkriminaliteten.

Under mötet på justitiedepartementet presenterade regeringen en lista på ett 30-tal förslag. Förhoppningen är att partierna ska bli överens om att gå vidare med förslagen.

Moderaternas företrädare Johan Forssell var dock irriterad när han kom till mötet. Orsaken var att andra partier och media tycks ha fått veta mer om förslagen än M.

M ställer krav

M:s krav är att få igenom nästan alla de tio förslag partiet presenterat inför samtalen. Bland dem finns visitationszoner, förbud för kriminella att vistas i sina gamla områden efter avtjänat straff, sänkt gräns för obligatorisk häktning och att pröva anonyma vittnen.

– Vår röda linje går väldigt nära de tio punkterna, som det i flera fall redan finns en majoritet för i Sveriges riksdag, säger Forssell.

Enligt uppgift till TT så var M:s första reaktion efter att ha fått se regeringens lista på mötet att inte ens hälften av förslagen är med.

Ett kontroversiellt förslag som är uppe är slopad straffrabatt för unga över 18 år. Socialdemokraternas regeringspartner MP har fram till nu sagt nej.

Nu öppnar MP för en ändring av straffrabatten.

Orsaken är att förslaget snävats åt jämfört med tidigare. Det handlar nu inte om att slopa straffrabatten helt.

Slopad straffrabatt?

– Vi vill inte ta bort principen, men finns det justeringar som man vill göra så ska vi diskutera det, säger Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson för partiet.

Diskussionerna handlar nu om att slopa rabatten bara för grov kriminalitet. MP vill också att den ska vara kvar när en ung person döms för brott för första gången.

– Straffar man unga som inte är redan etablerade kriminella så kan det leda till att man sugs in i kriminalitet, säger Ling.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill avskaffa straffrabatten helt.

– Det blir en svår avgränsning om man ska avskaffa ungdomsrabatten i vissa delar, säger KD:s rättspolitiske talesperson Andreas Carlson.

”Ställs på prov”

Enligt Carlson krävs det mycket jämfört med vad regeringen presenterade i förra veckan för att en överenskommelse ska vara aktuell.

Centerpartiets Johan Hedin hade informerats om ”en hel del” av förslagen på regeringens lista inför mötet. Han var ganska optimistisk till att kunna komma överens om en lista på åtgärder som C kan stödja.

– Det här är en dag då svenskt politiskt ledarskap ställs på prov, sade han på väg in på mötet.

Regeringens lista på ett 30-tal förslag mot gängen omfattar straffskärpningar, nya verktyg för rättsväsendet och brottsförebyggande insatser. Den sistnämnda typen av förslag är lättast att komma överens om.

Brett stöd

Vid förra veckans möte lade Johansson och Damberg fram regeringens ”ingångsvärden” i förhandlingarna. Det var en lista på 18 punkter.

På den listan stod bland annat att tillsätta utredningar om skärpta straff för narkotikaöverlåtelse, för att rekrytera unga till kriminalitet och för brott kopplade till gänguppgörelser.

Där stod också att ett system med kronvittnen bör utredas, att skyddet för vittnen ska ses över och att minimistraffen för övergrepp i rättssak ska höjas kraftigt.

Flera av de förslagen finns det redan brett stöd för i riksdagen, som har uppmanat regeringen att lägga fram dem.

”Steg i rätt riktning”

Liberalernas Johan Pehrson kommenterade regeringens nya, förlängda lista när han kom till fredagens möte.
– Det jag hittills hört och sett är steg i rätt riktning, säger han.

TT: Vad tycker du om förslag om straffskärpningar och nya verktyg för polisen?

– Där tycker jag att det mesta är på bordet, säger Pehrson.

Enligt honom är även ett slopande av den så kallade mängdrabatten på straff när någon döms för flerfaldig brottslighet uppe till diskussion. Liksom tvåtredjedelsfrigivningen.

– Det är lite krångliga skrivningar man har där. Men jag hoppas att det kommer med, för det tror jag är helt avgörande. Det är en dealbreaker annars, säger Pehrson.

Kostar pengar

Från regeringens sida har det framförts att sådana förslag kommer att kosta pengar i form av fler fängelseplatser.

– Det är tyvärr så att man räknar på att det får kostnadseffekter. Jag tycker att det är cyniskt och sorgligt, säger Pehrson.

Även ett slopande av straffrabatten för unga skulle innebära ökade kostnader för kriminalvården.

Förslag i debatten

Slopad straffrabatt för 18-21 år som begår grova brott

Skärpta straff för de som förmår/rekryterar unga att begå brott

Höj minimistraffet för övergrepp i rättssak kraftigt

Utred höjning av straff för mened/skyddande av brottsling

Skärpta straff för den som överlåter narkotika till andra

Skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser

Avskaffa två tredjedelsfrigivning

Inför påföljden ungdomsövervakning

Fördubbla straffen för kriminella som begått gängrelaterad brottslighet.

Fler vapenbrott ska bedömas som grova

Höjt maxstraff för synnerligen grova vapenbrott och sprängämnesbrott

Strängare straff för smuggling av vapen och explosiva varor

Öka tullens befogenheter så att försändelser med vapen/explosiva varor kan stoppas

Straffrabatt för misstänkta som medverkar i utredning om egna brott.

Utred anonyma vittnen

Lättare att göra husrannsakan i IT-miljö

Automatisk kameraövervakning av fordon i gränsnära områden

Inför visitationszoner

Inför vistelseförbud

Sänk gränsen för obligatorisk häktning

Särskild lönesatsning på polisen

Renodla polisens arbetsuppgifter

Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommunerna

Satsa långsiktigt på socialtjänst och skolor i utsatta områden

Inför ett nationellt avhopparprogram

Koppla villkorlig frigivning till deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Avlasta polisen genom fler ordningsvakter

Källa: Partierna, Riksåklagaren, Polisen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV