Radar

Dom om lavskrikans skog överklagas

Den rättsliga striden om huruvida lavskrikan ska få stoppa skogsavverkning fortsätter.

Striden om lavskrikan och skogsavverkningen i Hälsingland fortsätter. Organisationen Birdlife Sverige överklagar domen som ger markägare rätt att avverka skog där lavskrikorna häckar.

Statliga Skogsstyrelsen har i flera år sagt nej till avverkning i flera områden med hänvisning till kråkfågeln, men i augusti gav mark- och miljödomstolen i Östersund grönt ljus för fyra planerade avverkningar.

Birdlife Sverige tycker att de aktuella skogsområdena bör sparas för att bevara en livskraftig population av lavskrika. Organisationen reagerar bland annat på att domstolen skriver att ”uppgifter som lämnats av privatpersoner knappast kan läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning”. Det handlar om inventeringar från lokala fågelklubbar som legat till grund för Skogsstyrelsens bedömning.

Inventering av kunniga privatpersoner utan kommersiella intressen är grund för en mycket stor del av den samlade kunskapen om Sveriges natur, anför fågelorganisationen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV