Radar

Asteroidkrock ökade jordens biologiska mångfald

För 466 miljoner år sedan, under den geologiska perioden ordovicium, kolliderade en 150 kilometer stor asteroid mellan planeterna Mars och Jupiter.

För 466 miljoner år sedan inträffade en enorm kollision i asteroidbältet som radikalt förändrade livet på jorden. Den biologiska mångfalden exploderade.
Bakom upptäckten ligger forskare vid Lunds universitet – och utgrävningar på Kinnekulle.

– Vi anser att vi har gjort ett viktigt genombrott, säger forskningsledare Birger Schmitz.

För 66 miljoner år sedan slog en tio kilometer stor himlakropp ner på jorden och utplånade dinosaurierna. I ett år försattes jorden i ett mörker och livets utveckling förändrades.

I en internationell studie kan nu forskare för första gången visa hur en annan asteroidkollision av betydligt större mått förändrade livet på jorden. För 466 miljoner år sedan, under den geologiska perioden ordovicium, kolliderade en 150 kilometer stor asteroid mellan planeterna Mars och Jupiter. Enorma mängder damm slungades ut i de inre delarna av solsystemet.

– Man har vetat att ungefär vid den här tidpunkten så genomgår livet på jorden en väldigt stor förändring. Biodiversiteten är väldigt liten men sedan i mitten av ordovicium ökar biodiversiteten till nästan moderna nivåer, säger Birger Schmitz, geologiprofessor vid Lunds universitet, som lett studien.

Klimatet rubbades

Vad forskarna har upptäckt är att dammet som slungades ut kan ha minskat solinstrålningen och kylt ner jorden. Det handlar om en långsam process i flera steg.

Dammet ledde till att mindre solljus trängde igenom, det känsliga klimatsystemet rubbades och jorden gick in i en istid. Isarna bredde ut sig vilket ledde till att havsnivåerna sjönk och vatten isolerades från de stora haven, vilket i sin tur skapade förutsättningar för specialanpassade livsformer. Kallt vatten kan samtidigt binda mer syre och göda liv.

– En jämnvarm växthusvärld innebär bara att samma djur kan leva över hela jorden, säger Birger Schmitz.

”Helt otroligt”

Damm som svepte över solsystemet tog upp helium från solvinden innan det i viss mån hamnade på jorden. För att upptäcka detta har forskarna grävt i havsbottensediment från Kinnekulle, vid Vänerns södra strand i Götene. I nästan en halv miljard år har partiklarna legat inbäddade där i kalkstenen.

Birger Schmitz beskriver det som att läsa en bok: Det är ingen skillnad om partiklarna är en halv miljard eller tiotusen år gamla – händelserna finns registrerade.

– Jag tycker fortfarande det är helt otroligt att den signalen finns kvar i kalkstenen, säger han.

Schmitz har under 25 år arbetat med andra hypoteser men när resultatet från heliummätningarna kom in sa det bara ”klick”.

Korallrev bildades

Det förändrade klimatet under ordovicium ledde till att rev av mikroorganismer, som alger och bakterier, bildades, vilket bland annat möjliggjorde de första korallreven och större trilobiter.

Studien, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances, kan enligt forskarlaget bana väg för hur man i framtiden skulle kunna undvika en annalkande klimatkatastrof. Situationen med stigande temperaturer på jorden liknar den innan asteroidkollisionen för 466 miljoner år sedan.

– Fortsätter utvecklingen som om ingenting hade hänt är det extremt tveksamt om mänskligheten kan göra de dramatiska förändringar som krävs för att bryta den, säger Birger Schmitz.

Det finns forskare som sagt man kan placera asteroider likt satelliter och sätta en borr på dem för att frigöra damm och på precis samma sätt kan det skugga solens instrålning. Att man kan visa att det har hänt gör att det blir mer än science fiction.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV