Zoom

Världens unga avgörande för utvecklingsmålen

1,8 miljarder – så många människor på jorden är unga.

– Världens 1,8 miljarder unga utgör en fjärdedel av världsbefolkningen – och de har en avgörande betydelse för att FN:s globala utvecklingsmål ska kunna förverkligas. Det säger Dereje Wordofa, chef för FN:s befolkningsprogram UNFPA, i denna intervju med IPS.

Dereje Wordofa understryker att världens unga människor är centrala för en global hållbar utveckling.

– Om vi inte arbetar med, och för dem, så finns det inte en möjlighet att uppnå de hållbara utvecklingsmålen till 2030, understryker han.

UNFPA är också engagerat i FN:s strategi för att stärka ungdomar, kallad ”Youth 2030”. Dereje Wordofa säger att en av målsättningarna är att stärka unga människor ekonomiskt genom att öka tillgången på arbeten med anständiga villkor.

Kamp mot fattigdom är navet

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har tidigare understrukit hur avgörande betydelse de unga har i kampen för att hantera världens utmaningar, däribland i arbetet för fred, mot klimatförändringarna och mot växande orättvisor.

– Det främsta hoppet för att hantera dessa utmaningar finns bland de nya generationerna. Vi måste se till att vi kan investera ordentligt i dessa nya generationer, sade FN-chefen och påpekade att hela världen måste engagera sig i kampen mot ungdomsarbetslösheten.

Dereje Wordofa är chef för FN:s befolkningsprogram UNFPA
Dereje Wordofa är chef för FN:s befolkningsprogram UNFPA. Foto: AFSC Photos/Flickr

Till IPS säger Dereje Wordofa att kampen mot fattigdomen utgör navet för alla utvecklingsmål.

– Vi är övertygade om att en av de viktigaste vägarna mot en hållbar utveckling går via att utbilda och stärka unga människor att kunna ta beslut om sin hälsa och sitt välmående, att ge dem verktygen för att ta kontrollen över sina liv, driva på utvecklingen och upprätthålla freden.

– Vi måste beakta att unga människor utgör majoriteten av befolkningen i många fattiga länder. Om vi genomför storskaliga reformer och investeringar, i synnerhet när det gäller hälsa, utbildning och arbetstillfällen, så kan dessa länder åstadkomma enorma demografiska utdelningar genom sina friska och starka unga befolkningar.

Rätt till sin egen kropp

Befolkningsfonden vänder sig till världens unga med den nya strategin ”My Body, My Life, My World!”, där UNFPA betonar att många av de problem som ungdomar möter hänger samman med varandra.

– Som exempel kan inte unga människor få full kontroll över sina liv och påverka sina samhällen om de inte har rättigheter och möjligheter till val gällande sina egna kroppar.

– Den nya strategin sätter unga människors sexuella och reproduktiva rättigheter i centrum för det arbete vi bedriver. Den handlar också om deras grundläggande rätt att delta i arbetet för en hållbar utveckling, i humanitära satsningar och fredsbyggande arbete.

Världen måste investera i de unga
Världen måste investera i de unga. Foto: Seth Doyle/Unsplash

Inom strategin ingår tre stora målsättningar som ska vara uppnådda samtidigt som de globala utvecklingsmålen, till 2030. Där ingår att ingen ska behöva lida brist på preventivmedel, att ingen ska behöva dö i barnsäng samt ett slut för allt våld mot flickor och kvinnor.

– Det är ett sorgligt faktum att alldeles för många unga människor fortfarande inte får sina reproduktiva rättigheter garanterade, trots att det var ett löfte från världens ledare för 25 år sedan i samband med befolkningskonferensen i Kairo.

Miljoner barn till unga mammor

Dereje Wordofa hänvisar till den statistik som visar att fler än var femte flicka i världen gifter sig innan hon hunnit fylla 18 år. Och varje år föds 7,3 miljoner barn till mammor som är yngre än 18 år.

– De val som unga gör, eller tvingas göra, är avgörande för deras liv som vuxna och för hälsan för framtida generationer. Ett enda val, exempelvis att stanna kvar i skolan, kan skydda mot för tidiga graviditeter, barngifte, könsbaserat våld och hiv-smitta. Men många unga har inte möjlighet att göra detta val. Fattigdom, humanitära kriser, etnicitet, kön och kulturella traditioner är bara några av de barriärer som kan stå i vägen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV