Radar

Skatt på plastpåsar – och på att elda sopor

Den nya skatten kommer att göra det mindre lönsamt att bränna sopor.

Trots kritik införs en skatt på avfallsförbränning nästa år. ”Vi är beredda att ta den konflikt som kan uppstå”, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Samtidigt föreslås en skatt på plastkassar: Tre kronor påsen.

Den 1 april införs första steget av en ny avfallsförbränningsskatt, som kommer att trappas upp under kommande år.

– Vi tror inte att en utveckling mot mer och mer förbränning leder till en effektiv resursanvändning. Vi vill att man i möjligaste mån ska återvinna material och se till att de cirkulerar i samhället, och först i sista hand låta dem gå till energiutvinning, säger MP:s språkrör Per Bolund till TT.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ingår i budgeten för 2020, som presenteras på onsdag.

Mindre lönsamt

Skatten kommer att göra det mindre lönsamt att bränna avfall för att producera el och värme.

– Vi tror att det här kommer att ha en positiv effekt just när man står inför ett investeringsbeslut. Ska man investera i en ny eller förlängd avfallsförbränningsanläggning eller ska man i stället investera i att återvinna materialen och utvinna värme från renare biobränsle, säger Bolund.

För två år sedan presenterade en statlig utredare något motvilligt en skatt på avfallsförbränning, men han var själv tveksam om den skulle få avsedd effekt.

Även många remissinstanser var negativa. De ansåg bland annat att fokus ska vara tidigare i kedjan, med krav på produktion, konsumtion och insamling.

Per Bolund säger nu att regeringen har gjort en del justeringar av förslaget, både av nivån och av regelverket. Men han är som sagt beredd att ta konflikten med kritikerna.

– Vi är övertygade om att kunskapen och förståelsen i samhället också har spritt sig sedan vi började investera i förbränningsanläggningar i Sverige och det finns en ökad medvetenhet om att det inte är det bästa sättet att använda resurserna på, säger Bolund.

Skatt på plastkassar

För att komma till rätta med nedskräpning och spridning av mikroplaster i naturen, föreslås också en skatt på plastbärkassar från den 1 maj nästa år. För en ”vanlig” plastkasse i handeln blir skatten tre kronor per kasse och för tunnare kassar 30 öre.

Regeringen, C och L hoppas att skatten ska bidra till att Sverige når EU:s krav på högst 40 tunna plastbärkassar per person och år 2025.

– Vi ligger väldigt långt ifrån det målet, säger Per Bolund.

Från 2021 kommer det att vara förbjudet med vissa engångsartiklar i plast i EU. En ny utredning ska dessutom arbeta fram förslag på hur en skatt på engångsartiklar kan se ut och vilka produkter som ska omfattas. Förslagen ska presenteras i augusti nästa år.

Skatt på avfallsförbränning

Skatten föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Skatten blir 75 kronor per ton avfall 2020. Därefter höjs skatten till 100 kronor per ton 2021 och 125 kronor per ton 2022.

2020 bedöms skatten öka skatteintäkterna med 240 miljoner kronor (delårseffekt). 2021 ökas intäkterna till 420 miljoner och 2022 till 530 miljoner kronor.

Undantag kommer att göras för farligt avfall, animaliska biprodukter, biobränsle och viss produktion av material.

Regeringen, C och L räknar med att avfallsförbränningskapaciteten i Sverige minskar efter 2030, eftersom nya investeringar blir mindre lönsamma. Det väntas i sin tur bryta trenden med ökade utsläpp till följd av allt högre kapacitet för avfallsförbränning.

Källa: Finansdepartementet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV