Radar

Gotländska Ojnareskogen räddad

Skylt vid Ojnareskogen.

I april sa Högsta domstolen nej till prövningstillstånd och stoppade därmed bolaget Nordkalks planer på att bryta kalksten i Natura 2000-området Ojnareskogen på Gotland. Nu har Nordkalk beslutat att de inte kommer ta frågan hela vägen till Europadomstolen, vilket innebär att Ojnareskogen är räddad.

– Processen att få tillstånd i Bunge har knutit upp omfattande resurser under väldigt lång tid. Nordkalk behöver nu fokusera på den befintliga verksamheten och koncentrera investeringarna där möjligheterna för framtiden är som bäst, säger Paul Gustavsson, Nordkalks CEO, i ett pressmeddelande.  

Bolaget anser att deras juridiska möjligheter att få tillstånd för Bungetäkten är uttömda efter att högsta domstolen avslog deras ansökan om prövningstillstånd. En process i Europadomstolen är svår att överblicka och riskerar att bli både långdragen och kostsam, menar de. 

Natursidan skriver att ärendet har pågått i 14 år. 2014 gav den lägre instansen Mark- och miljödomstolen både Nordkalk och SMA Mineral tillstånd till stenbrytning, men när förra regeringen i augusti 2015 beslutade att Bästeträsk skulle bli Natura 2000-område ändrades förutsättningarna.

Kritik mot kalkbrytning

2015 kritiserade EU-kommissionen den förra svenska regeringen för hanteringen av kalkbrytning på Gotland.

I ett brev framförde de oro för domstolsprocessen där Mark- och miljödomstolen ansågs ha åsidosatt experters, Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Havs- och vattenmyndighetens invändningar och istället ”utan vidare förklaring” gått på Nordkalks linje.

”Den långa kampen har räddat Gotlands största vildmarksområde, som innefattar sjön Bästeträsk – en viktig del i Gotlands dricksvattenförsörjning. I området finns över 60 rödlistade (mer eller mindre hotade) arter så som ängshök, gotlandssnok, fjärilar och orkidéer”, skriver Natursidan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV