Radar

Utredning om barnkonventionen förlängs

Barnkonventionsutredningen blir försenad ett år.

Barnkonventionsutredningen som skulle ha redovisat sitt betänkande i november blir försenad ett år.

Utredningens uppdrag är att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, som blir svensk lag den 1 januari 2020. Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden till 15 november nästa år.

Riksdagen beslutade förra året att barnkonventionen ska bli svensk lag, trots att Lagrådet och flera andra remissinstanser avrådde från det. Beslutet mötte också kritik i riksdagen, där Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet röstade emot. Invändningarna handlade bland annat om att konventionens artiklar är för otydliga och svåra att använda i rättstillämpningen.

Det fanns också kritik mot att det innebär att svenska domstolar kan tvingas tolka islamisk rätt, eftersom det islamiska juridiska begreppet kafalah ingår i konventionen. Det används för att säkerställa skydd för föräldralösa och övergivna barn men skiljer sig från adoption i västerländsk mening.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV