Radar

Svenskarnas drickande minskar

Svenskarna drack nästan nio liter ren alkohol per person i fjol, och det mesta köps på Systembolaget.

Svenskarna dricker allt mindre alkohol, visar nya siffror från CAN. Det handlar om en minskning med sju procent under den senaste tioårsperioden.

”Det här är en trend vi sett under en längre tid, säger Björn Trolldal, utredare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning” (CAN).

Totalt drack svenskarna i genomsnitt 8,83 liter ren alkohol per invånare 15 år eller äldre under 2018. Det är en minskning med två procent jämfört med 2017. Alkohol inköpt på Systembolaget stod för ungefär två tredjedelar av konsumtionen, medan drygt tio procent dricks ute på restaurang.

Siffrorna stämmer väl med resultat från andra liknande undersökningar.

– Vi har exempelvis sett en kraftigt minskad alkoholkonsumtion i våra skolundersökningar under en längre tid, säger Björn Trolldal.

Mindre införsel

Det som sticker ut i årets rapport är att den så kallade resandeinförseln minskar, alltså alkoholen som köps utomlands och tas med hem. Införseln var 25 procent lägre 2018 jämfört med året innan. Minskningen kan bero på den svaga kronkursen.

– När man är utomlands och ska köpa med sig så märker man att det inte är så mycket billigare och då tar man med sig mindre. Priset har stor betydelse, säger Björn Trolldal.

Annars bekräftar rapporten trender som kunnat observeras under en längre tid. Och då inte minst att den totala konsumtionen minskar.

Annat mönster

– Under de senaste 10–15 åren har vi sett att svensken fortsätter att dricka vid lika många tillfällen, men däremot så dricker man mindre vid varje tillfälle. Det rena berusningsdrickandet har minskat, konstaterar Björn Trolldal.

Det finns flera orsaker till den här utvecklingen.

– Dels hälsotrenden som medför generella livsstilsförändringar. Men vi har också sedan 15 år tillbaka kunnat notera en kraftig minskad konsumtion bland ungdom. Och det ett mönster som de sedan tar med sig in vuxenlivet, säger han.

Man kan samtidigt också se en förändring av sättet svensken konsumerar alkohol. En förskjutning från starksprit till vin.

– Det är en långsiktig trend. Spritdrickandet började sjunka redan på 70-talet. Samtidigt har vinkonsumtionen stigit kraftigt, särskilt sedan bag-in-box lanserades på 90-talet.

Alkoholen vi konsumerar

Köpt på Systembolaget 65,6 procent

Restauranger 10,6

Resandeinförsel 10,4

Köp av folköl från butik och restaurang 5,4

Köp av smugglad alkohol 4,4

Hemtillverkning 2,5

Internethandel 1,2

Källa: Procentsiffror från CAN-rapporten ”Alkoholkonsumtion i Sverige 2018”