Radar

Råttkurragömma bevis för djurs lekfullhet

Tittut! Råttor kan leka precis som människor.

Förmågan till lek och social interaktion är inte enbart förbehållen människan. En ny studie visar att råttor både kan gömma sig och leta upp personer i en kurragömmalek, rapporterar Vetenskapsradion.

Råttorna i studien placerades i en liten låda i ett 30 kvadratmeter stort rum. På en given signal lyftes sedan lådan och råttan började leta efter personen i rummet.

Alla råttorna som deltog i studien, totalt sex stycken, lärde sig att leta rätt på den gömda personen. När rollerna byttes var det endast en råtta som inte gömde sig.

– Ingen av råttorna fick någon belöning efter att ha hittat den gömda personen, vilket tyder på att de ägnade sig åt leken för att det var kul, säger Michael Axelsson, professor i zoofysiologi på Göteborgs universitet, till Vetenskapsradion.

Om inte djuren är upptagna med att söka föda eller att skydda sig från predatorer har de något som vi människor har gott om, och det är fritid. Och på fritiden kan man göra något som är roligt.