Radar

Orättvisorna ökar i Afrika enligt Oxfam

Oxfams chef Winnie Byanyima säger till IPS att allt för många afrikanska länder gör alldeles för lite för att minska de stora inkomstskillnaderna.

Afrikas rikaste blir allt rikare samtidigt som den extrema fattigdomen på kontinenten ökar. Det skriver biståndsorganisationen Oxfam i en ny rapport.

Enligt rapporten ”A Tale of Two Continents”  är Afrika den kontinent där inkomstskillnaderna mellan fattiga och rika är som näst störst, efter Latinamerika, och sju av de länder i världen där orättvisorna är som allra störst finns i Afrika.

Afrikas tre rikaste personer har enligt Oxfam gemensamt mer pengar än den fattigaste hälften av kontinentens befolkning, sammanlagt 650 miljoner människor.

Afrika upplever en stigande ekonomisk tillväxt, men Oxfam uppger att de ökande orättvisorna slår mot fattigdomsbekämpningen.

– Det vi ser är hur de rikaste försvinner med vinsterna från tillväxten medan många miljontals människor sitter fast i fattigdom, säger Oxfams chef Winnie Byanyima till IPS.

Hon påpekar att i exempelvis Nigeria, som är kontinentens största ekonomi, finns det fortfarande tio miljoner barn som inte får chansen att gå i skolan.

– Många länder gör alldeles för lite medan orättvisorna bara vidgas, säger Winnie Byanyima.

Förlorar enorma intäkter varje år

Rapportförfattarna påpekar att antalet människor som lever i extrem fattigdom har minskat snabbt i Asien, medan siffrorna är på väg upp i Afrika. Oxfam hänvisar till beräkningar från Världsbanken som visar att nästan nio av tio av världens allra fattigaste kommer att bo i Afrika 2030, om den nuvarande utvecklingen fortsätter.

Enligt rapporten leder dessutom ohållbara skulder och internationella skattesystem till att de afrikanska staterna förlorar enorma intäkter varje år, pengar som annars skulle ha kunnat gå till investeringar i utbildning, sjukvård och utbyggnad av sociala skyddsnät.

Winnie Byanyima säger att Afrika står redo för en snabb utveckling – men att det kommer att kräva politiska ledare som är beredda att satsa på en ekonomisk modell som främst gynnar flertalet, och inte de redan superrika.

Enligt rapporten är Swaziland det afrikanska land där orättvisorna är som allra störst. I Nigeria skulle de samlade rikedomar som innehas av landets fem mest förmögna enligt Oxfam var mer än tillräckliga för att få ett slut på fattigdomen i landet.

Tre fjärdedelar av de förmögenheter som innehas av kontinentens allra rikaste är enligt rapporten placerade på utländska konton, vilket innebär att de afrikanska länderna går miste om enorma summor i uteblivna skatteintäkter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV