Radar

Nordbor lägger mer fritid på kurser än sydeuropéer

Ungefär var sjätte invånare i Sverige går en kurs på fritiden.

Hur vanligt det är att delta i utbildningar eller kurser på fritiden varierar kraftigt inom Europa. Det visar statistik från en undersökning där invånare i EU svarat på frågor om levnadsförhållanden.

I Sverige deltog 17 procent av invånare som är 16 år eller äldre i en kurs på fritiden under 2016, vilket placerar Sverige på en sjundeplats, enligt undersökningen EU-SILC från 2016. Medelvärdet för samtliga EU:s 28 medlemsländer var 11 procent.

Kurserna kan handla om allt från språk eller drejning till dans och bågskytte. I Sverige är det vanligast att gå en kortare kurs tillsammans med andra. Men även privatlektioner och enstaka workshops eller seminarier förekommer på fritiden.

Populärast är kurser och utbildningar inom idrott samt säkerhetsutbildningar, följt av exempelvis musik, språk och kultur, visar undersökningen. 
Deltagandet i fritidskurser är störst i Nord- och Västeuropa, med undantag för Irland och Storbritannien. Island och Danmark ligger i topp, med 44 respektive 41 procent. I de flesta EU-länder är det vanligare att kvinnor går kurser på fritiden än att män gör det.

I Syd- och Östeuropa är deltagandet lågt, även om det finns undantag – som Grekland. Allra lägst deltagande är det i Rumänien och Ungern, där endast 2 procent av befolkningen deltar i någon form av fritidskurs.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV