Radar

Klyfta kvar trots mer pengar till pensionärer

Åsa Lindhagen, Magdalena Andersson, Anna Ekström, Stefan Löfven, Anders Ygeman, Isabella Lövin och Lena Hallengren i samband med torsdagens regeringssammanträde i Jönköping.

Som tidigare utlovat kan pensionärerna få mer i plånboken nästa år. Skatten sänks, garantipensionen höjs liksom taket i bostadstillägget.

Regeringen har även bestämt vad äldreomsorgspengar som fanns med i Moderaternas och Kristdemokraternas budget för i år, 950 miljoner, ska användas till mer specifikt. De ska bland annat gå till en pott som kommunerna kan söka pengar ur.

Förslagen finns med i den budget för nästa år som regeringen lägger fram på onsdag nästa vecka. Men regeringen passade på att berätta om dem i samband med sitt veckosammanträde, för dagen i Jönköping.

– Landets pensionärer ska ha det bra. Svårare än så är det inte, sade statsminister Stefan Löfven (S) på en pressträff på Seniorernas hus i Jönköping.

Regeringen föreslår sänkt skatt på pensioner över 17 000 kronor i månaden. Därmed omfattas enligt finansminister Magdalena Andersson (S) en miljon pensionärer.

Skattesänkningen, som är utlovad sedan tidigare, kostar staten 4,3 miljarder kronor per år.

”Krävs mer”

Regeringen har lovat att helt ta bort skatteklyftan mellan pension och arbetsinkomster. Den försvinner dock inte helt redan nästa år. Orsaken är att ett sjätte jobbskatteavdrag på arbetsinkomster infördes i år genom att riksdagen antog M:s och KD:s budgetförslag i december förra året.

– Det krävs ytterligare åtgärder, säger Andersson.

TT: Kommer ni att kunna ta bort den under mandatperioden (fram till 2022)?

– Det kommer vi att återkomma till, säger finansministern.

Regeringen föreslår också att grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor i månaden och att bostadstillägg ska kunna betalas ut för hyror upp till 7 000 kronor i månaden. Det är en höjning av taket från 5 600 kronor för ensamstående.

De två förstärkningarna av pensionärers ekonomi kostar statskassan 2,2 miljarder kronor.

Både höjningen av garantipensionen och taket i bostadstillägget nästa år aviserade regeringen redan i januari.

600 miljoner till kommuner

Regeringen lägger fram förslag för äldreomsorg, för satsningar på äldre och idrott, på tillskott till investeringsstödet för äldreboenden på totalt 950 miljoner per år i tre år.

I realiteten är det pengar som fanns med i M/KD-budgeten för i år men som regeringen inte förrän nu bestämt vad de ska användas till i detalj.

– Det fanns en lite mer ospecificerad satsning i budgeten från M och KD som gick igenom. Vi specificerar den, säger Magdalena Andersson.

Drygt 600 miljoner kronor läggs på stöd till kommuner för att de ska investera i äldreomsorgen.

– Det är åtgärder mot ensamhet och för bättre stöd till svenskar med demens, säger Andersson.

Pengar läggs även på stöd till civilsamhället för att äldre ska ha möjlighet att idrotta. Dessutom läggs 100 miljoner kronor ytterligare på det redan existerande investeringsstödet för äldreboende.

Pensionärsförslagen

Skatten på pension sänks för cirka en miljon pensionärer nästa år. Förslaget aviserades redan i januari. Det innebär en minskad intäkt för staten på 4,3 miljarder.

Det berör pensionärer med en pension på över 17 000 kronor i månaden. Det handlar om genomsnittliga sänkningar på mellan 140 och 210 kronor i månaden beroende på inkomstläge.

Den så kallade grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor i månaden. Det berör 675 000 pensionärer.

Taket i bostadstillägget höjs så att det kan täcka högre månadshyror än i dag.

För en ensamstående före detta undersköterska med en pension på 11 000 kronor i månaden och en hyra på 7 000 kronor ska det ge drygt 1 470 kronor mer i tillägg per månad. För en ensamstående tidigare byggnadsarbetare med en pension på 18 000 kronor i månaden och en hyra på 7 000 ska det ge drygt 1 100 kronor mer i månaden.

Källa: Regeringskansliet

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.