Radar

Unga självkritiska till mobilanvändning

Många unga svenskar tycker att de ägnar för mycket tid åt mobiltelefonen och sociala medier.

Många unga tycker själva att de ägnar för mycket tid åt mobiltelefonen och sociala medier. Samtidigt uppger allt fler att de mobbas på nätet.

Statens medieråds nya undersökning ”Ungar & medier 2019” visar att tonåringar anser att de ägnar för mycket tid åt sociala medier och mobiltelefonen.

I åldrarna 13-18 tycker nästan hälften att de använder mobilen för mycket, och runt 40 procent tycker att de ägnar för mycket tid åt sociala medier. I de lägre åldrarna är det färre som anser att de överkonsumerar.

– Det ökade missnöjet går hand i hand med ökad användning, säger Ulf Dalquist, projektledare för studien.

TT: Varför då?

– Det finns nog inget enkelt svar. Men vad gäller sociala medier och mobiltelefonen finns ändå någon form av tvång i detta. Man måste kolla hela tiden, annars vet man inte vad kompisarna gör. Det blir en stressfaktor till sist, säger han.

Fler mobbas

Medieanvändningen leder i sin tur till att de inte gör sådant som de anser att de egentligen borde göra, som att läsa läxor, hjälpa till hemma eller gå och lägga sig i tid. Fler än hälften av barnen mellan 9 och 18 år uppger att medieanvändningen minst en gång i veckan leder till att de inte gör sådana saker.

Unga uppger också att de utsätts för elakheter och mobbning över internet i högre utsträckning än tidigare. Andelen 13- till 16-åringar som anger att de blivit mobbade har stigit från 11 till 19 procent sedan den förra mätningen 2016.

– Det är svårt att säga vad det beror på. Den kan vara att klimatet på internet har blivit hårdare, men det kan också vara så att man uppfattar saker som kränkande som man inte tidigare gjorde, säger Dalquist.

Metoo påverkar?

Metoo kan ha spelat en roll här, tror han.

– Ökningen sker mellan 2016 och 2018, och däremellan hände metoo. Det innebar att man uppmärksammade beteenden som många tidigare tyckt att man får finna sig i.

Statens medieråd har även undersökt medieanvändningen för barn i åldrarna 0 till 8. Där syns för första gången att mer än hälften av barn i alla åldrar använder internet.

– I de åldrarna handlar det främst om att barnen har övergått till strömmad tv, för det är inte så att tvååringar sitter och surfar själv i någon större utsträckning, säger Ulf Dalquist.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV