Radar

Sverige klarar inte av att skydda haven

Det saknas planer för hur värdefulla havsområden ska skyddas, enligt en ny rapport från WWF.

Sverige och andra EU-länder saknar planer för att skydda värdefulla havsområden, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden WWF.

WWF:s nya rapport Protecting Our Oceans: Europe’s Challenges to Meet the 2020 Deadlines visar att Sverige och flera andra länder runt Östersjön och i EU inte uppfyller det internationella målet om att skydda och hållbart förvalta minst 10 procent av havsområdet.

Forskarna, liksom WWF, anser att minst 30 procent bör vara skyddat för att täcka behovet av hållbara ekosystem framöver.

– Det är viktigt att vi får ett ordentligt skydd på plats för haven så att vi får friska ekosystem för dagens och framtida generationer. Många arter och deras livsmiljöer hotas av nuvarande och framtida aktiviteter. Gör vi inget nu, riskerar vi att äventyra havsmiljön så till den grad att det får ödesdigra konsekvenser för såväl naturen som oss människor, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att majoriteten av de skyddade havsområdena i Sverige saknar förvaltningsplaner. Detsamma gäller i resten av Europa – endast 2 procent av Europas hav har ett fullvärdigt skydd.

– Arbetet med att skydda våra hav går alldeles för långsamt. Det är viktigt att regeringen nu skjuter till ordentligt med resurser så att vi kan skydda mer havsområden. Till de områden som redan pekats ut som skyddsvärda krävs fullständiga förvaltningsplaner och åtgärder som gör att skyddet verkställs, säger Metta Wiese, expert på havsförvaltning, WWF.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV