Radar

Löfven: ”Vi ska rusta landet starkare”

Statsminister Stefan Löfven läser upp regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande.

Statsminister Stefan Löfven (S) inleder sin regeringsförklaring med vikten av samarbete. ”Vår uppgift är att rusta landet starkare för att klara omställningen i en ny tid”, säger han.

Han pekar på den globala uppvärmningen, köerna i vården och den våldsamma brottsligheten som några utmaningar.

– Det är gemensamma problem vi ska lösa tillsammans, säger Löfven.

Nästa år kommer garantipensionen och taket till bostadstillägget för pensionärer att höjas. ”Utfasningen av den orättfärdiga pensionärsskatten fortsätter”, står det i regeringsförklaringen.

Där står också att värnskatten avskaffas 2020 och att en bankskatt ska finansiera satsningar på försvaret.

Konjunkturen mattas

”Den internationella konjunkturen mattas nu av och det påverkar ekonomin här hemma”, står det vidare.

Reformutrymmet ska användas för att få fler i arbete, fler poliser, en starkare välfärd, bättre ekonomi för pensionärer och en för kraftfull klimatomställning. Kunskapslyftet fortsätter och beräknas under 2020 omfatta 93 000 statligt finansierade utbildningsplatser i hela landet. Yrkeshögskolan byggs ut.

Under 2020 ska en försvarspolitisk proposition läggas med Försvarsberedningen som grund, säger Löfven.

– Ett brett stöd finns nu för finansieringen, säger han.

Ordnat utträde

Sverige ska fortsätta att verka för att Storbritannien lämnar EU på ett ordnat sätt. Men regeringen är också beredd på andra scenarier.

– Det finns beredskap för att hantera ett avtalslöst utträde, säger Löfven.

När det gäller migrationspolitiken lyfter Löfven både samarbetet inom EU och den parlamentariska kommitté som nyligen satt igång sitt arbete.

Löfven trycker på att familjeåterförening är en humanitär reform som också bidrar till integration.

– Det ska bli möjligt för Migrationsverket att åter snabbt kunna hantera asylansökningar från personer från så kallade säkra ursprungsländer. En oberoende granskning av metoden för medicinska åldersbedömningar ska genomföras, säger Stefan Löfven.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV