Radar

Löfven: ”Vi ska rusta landet starkare”

Statsminister Stefan Löfven läser upp regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande.

Statsminister Stefan Löfven (S) inleder sin regeringsförklaring med vikten av samarbete. ”Vår uppgift är att rusta landet starkare för att klara omställningen i en ny tid”, säger han.

Han pekar på den globala uppvärmningen, köerna i vården och den våldsamma brottsligheten som några utmaningar.

– Det är gemensamma problem vi ska lösa tillsammans, säger Löfven.

Nästa år kommer garantipensionen och taket till bostadstillägget för pensionärer att höjas. ”Utfasningen av den orättfärdiga pensionärsskatten fortsätter”, står det i regeringsförklaringen.

Där står också att värnskatten avskaffas 2020 och att en bankskatt ska finansiera satsningar på försvaret.

Konjunkturen mattas

”Den internationella konjunkturen mattas nu av och det påverkar ekonomin här hemma”, står det vidare.

Reformutrymmet ska användas för att få fler i arbete, fler poliser, en starkare välfärd, bättre ekonomi för pensionärer och en för kraftfull klimatomställning. Kunskapslyftet fortsätter och beräknas under 2020 omfatta 93 000 statligt finansierade utbildningsplatser i hela landet. Yrkeshögskolan byggs ut.

Under 2020 ska en försvarspolitisk proposition läggas med Försvarsberedningen som grund, säger Löfven.

– Ett brett stöd finns nu för finansieringen, säger han.

Ordnat utträde

Sverige ska fortsätta att verka för att Storbritannien lämnar EU på ett ordnat sätt. Men regeringen är också beredd på andra scenarier.

– Det finns beredskap för att hantera ett avtalslöst utträde, säger Löfven.

När det gäller migrationspolitiken lyfter Löfven både samarbetet inom EU och den parlamentariska kommitté som nyligen satt igång sitt arbete.

Löfven trycker på att familjeåterförening är en humanitär reform som också bidrar till integration.

– Det ska bli möjligt för Migrationsverket att åter snabbt kunna hantera asylansökningar från personer från så kallade säkra ursprungsländer. En oberoende granskning av metoden för medicinska åldersbedömningar ska genomföras, säger Stefan Löfven.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.