Radar

Förstörda marker kostar mångmiljardbelopp

Förstörelsen av marker, skogsbränder och torka kostar varje år världsekonomin enorma belopp och bidrar till klimatförändringarna.

Förstörda åkermarker, skogsbränder och torka slår mycket hårt mot världsekonomin och förvärrar klimatkrisen. Det säger Ibrahim Thiaw, som är ordförande för FN:s organ mot ökenspridning, UNCCD.

Enligt Ibrahim Thiaw leder förstörelsen av marker till att världens samlade ekonomi går miste om mellan 10 till 17 procent av intäkterna varje år.

– Det enkla budskapet är att investeringar i återställning av marker också är en metod för att förbättra livsvillkoren och att minska sårbarheten för klimatförändringar samt för att minska de ekonomiska riskerna, säger Ibrahim Thiaw till IPS.

Han deltog på en pressträff i New York via videolänk från New Delhi, där det just nu pågår ett möte för alla de länder som ingår i FN:s deklaration mot ökenspridning.

Ibrahim Thiaw betonar att torka och ökenspridning är fenomen som drabbar ett mycket stort antal länder varje år, medan sandstormar är ett växande problem som förorsakar ökande hälsoproblem.

– Den goda nyheten är att det finns teknik, forskning och kunskap för att minska förstörelsen av marker, säger Ibrahim Thiaw, som kommer från Mauretanien och tidigare var biträdande chef för FN:s miljöprogram, Unep.

– Marker återställs i flera delar av världen och genom detta motarbetas klimatförändringarna.

Deltagare från hela världen

UNCCD-mötet i Indien har samlat ett hundratal regeringsföreträdare och närmare sju tusen deltagare från nästan alla världens länder. Vid konferensen diskuteras frågor som berör bland annat torka, markrättigheter, återupprättandet av ekosystem, klimatförändringar samt utformningen av världens städer.

Ibrahim Thiaw lyfter fram att det är positivt att så många ministrar valt att delta i konferensen.

– Det kan betyda en kursändring i fråga om hur vi ska sköta de få vatten- och markresurser som finns kvar.

”Tiden rinner ut”

Konferensen, som avslutas på fredag, ska resultera i en deklaration och enligt Ibrahim Thiaw är förhoppningen att en grupp länder ska bilda en koalition som kommer med starkare utfästelser kring hur de ska hantera torka.

– Tiden börjar snabbt rinna ut för oss när det gäller att bygga upp vår motståndskraft mot klimatförändringarna och att undvika förluster av den biologiska mångfalden och de värdefulla ekosystemen, samt för att kunna leva upp till alla andra hållbara utvecklingsmål, säger Ibrahim Thiaw.

Han påpekar att 3,2 miljarder människor i världen påverkas negativt av ökenspridning och torka – men att situationen kan förändras, bara den politiska viljan finns.

– Vi kan återuppliva ekosystem som skadats av långvarig förändring av marker, och i allt för många fall, av en ohållbar exploatering.

Vattenstress allt vanligare

Torka är ett växande problem i världen, enligt UNCCD. År 2025 beräknas 1,8 miljarder människor lida allvarlig brist på vatten, medan två tredjedelar av världsbefolkningen riskerar att leva i förhållanden som kännetecknas av ”vattenstress”.

Torka har ett långsamt förlopp, men enligt UNCCD förorsakar det fler dödsfall än alla andra former av katastrofer. År 2045 kan så många som 135 miljoner människor ha tvingats överge sina hem på grund av torka.

Nyligen lanserade FN:s klimatpanel IPCC en rapport som slog fast att om världens marker utnyttjades på ett bättre sätt så skulle detta bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och därmed minska den globala uppvärmningen.

Enligt forskarna skulle insatser mot ökenspridning och förstörelse av marker kunna bidra till att hålla nere temperaturökningen till under två grader Celsius.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV