Radar

Djurindustrin sämst på att minska sina klimatutsläpp

De flesta inom animalieindustrin mäter inte sina utsläpp av växthusgaser och försöker inte heller minska dem.

Intresset för att minska sin klimat- och miljöpåverkan är som sämst inom animalieindustrin. De flesta har inga riktlinjer för varken minskade utsläpp eller hur de kan bidra till att stoppa avskogningen, enligt The Guardian.

Enligt en ny rapport är världens största producenter av kött, mejerivaror och fisk dåliga på att hantera den enorma inverkan de har på planeten genom avskogning, den rutinmässiga användningen av antibiotika och växthusgasutsläpp.

Det är The Coller Fairr index som har rankat de 50 största producenterna inom kött, mejeri och fiskeindustrin. Listan är skapad av investeringsexperter som vill uppmuntra företag att bli mer  medvetna om sin klimatpåverkan, något företagen bara kan tjäna på, enligt experterna.

Grundaren av Fairr, Jeremy Coller säger att det främst är dessa enorma företag själva som kommer att drabbas om de inte bryr sig om att skydda planeten.

”Som förra månadens rapport från FN:s Klimatpanel IPCC visar, utgör världens kött-, fisk- och mejeriindustrier ett allvarligt hot mot klimatet. Till skillnad från transportsektorn mäter bara en av fyra kött-, fisk- och mejeriproducenter ens sina utsläpp av växthusgaser, än mindre agerar de för att minska dem,” säger han till The Guardian.

Saknar policy

Inget av företagen har till exempel någon policy för att stoppa avskogningen. Och bara fyra av de 50 företagen som finns med i listan ”har åtagit sig att avveckla rutinmässig användning av antibiotika som är utbredd i branschen”.

Samtidigt går producenternas underleverantörer ut med att de strävar efter att minska sina utsläpp. Som exempel nämns företaget Hormel Foods, leverantör till bland annat hamburgerkedjan McDonalds, som gått ut offentligt med att de ska minska sina utsläpp av växthusgaser.

McDonald’s har även lovat att minska antibiotikanvändningen i sina leveranskedjor för nötkött. Men de allra flesta  av deras nötköttsleverantörer har inga riktlinjer för att undvika rutinmässig användning av antibiotika.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV