Radar

Diskriminering mot palestinska parlamentsledamöter

Palestinska Knessetledamöter utsätts för diskriminering, enligt en ny Amnestyrapport.

Palestinska ledamöter i Israels parlament Knesset utsätts för diskriminerande förordningar och lagar som undergräver deras möjlighet att representera och försvara den palestinska minoritetens rättigheter i Israel. Det skriver Amnesty International i en ny rapport som släpps inför valet i Israel den 17 september.

Rapporten Elected but restricted: Shrinking space for Palestinian parliamentarians in Israel’s Knesset beskriver hur yttrandefriheten hos palestinska Knessetledamöter hotas genom diskriminerande ändringar som gjorts i lagstiftningen, av lagförslag och av förordningar i Knesset.

Den belyser också den hätska retorik som används av ministrar i Israels regering för att stigmatisera palestinska Knessetledamöter och visar hur lagförslag som förs fram av palestinska ledamöter på ett orättfärdigt och diskriminerande sätt har diskvalificerats.

Ett exempel som nämns i rapporten är ändringen som gjordes 2016 i Knesset, då det blev tillåtet för Knessetmedlemmar att utesluta valda ledamöter genom en majoritetsomröstning. Det innebär att en ledamot som uttrycker fredliga politiska åsikter som anses oacceptabla av en majoritet Knessetmedlemmar kan bli utesluten.

Ett annat exempel är att sedan 2011 har minst fyra lagförslag som handlat om palestiniernas rättigheter blivit diskvalificerade redan innan de ens nått parlamentet för diskussion.

Diskriminerande lag

De ökade restriktioner som palestinska ledamöter möter utgör en del av ett större mönster när det gäller diskriminering mot palestinska medborgare i Israel, enligt Amnesty International. 

2018 trädde den så kallade “nationalstatslagen” i kraft som definierar Israel som judarnas nationalstat. Lagen garanterar judar exklusiv rätt till självbestämmande, slår fast att invandring som leder till automatiskt medborgarskap är exklusivt till för judar, stöttar byggande av judiska bosättningar och nedgraderar arabiskan som ett officiellt språk.

– Knesset måste omedelbart dra tillbaka eller ändra all lagstiftning som möjliggör diskriminering av palestinska Knessetledamöter och av andra palestinska medborgare i Israel, och de bör börja med ”nationalstatslagen”, säger Saleh Higazi, ställföreträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning i ett pressmeddelande. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV