Radar

Sänkt skatt för glesbygdsbor

Under en pressträff presenterade Centerns partiledare Annie Lööf förslaget att glesbygdsbor ska få 137 kronor i sänkt skatt per månad nästa år.

Glesbygdsbor får i snitt 137 kronor i sänkt skatt per månad nästa år.
Förslaget ingår i ett landsbygdspaket i statsbudgeten.

Paketet kostar statskassan 2,2 miljarder kronor nästa år. Det dyraste budgetförslaget är skattereduktionen för invånare i kommuner som i sin helhet ingår i stödområde A och B. Det handlar framförallt om nordvästra Sverige.

Skattereduktionen omfattar ungefär 830 000 personer i 80 kommuner.

– Det handlar om att öka rättvisan och minska skatteklyftan mellan stad och landsbygd, säger Centerledaren Annie Lööf.

Mindre än hälften

Centern motiverar skattereduktionen med att glesbygdsbor ofta betalar mer i skatt och samtidigt får sämre offentlig service än storstadsbor.

Annie Lööf är stolt över att partiets förslag om skattereduktion nu finns med i statsbudgeten för 2020, bara två månader efter att man lanserade idén i somras.

Ursprungsförslaget innebär dock en mer än dubbelt så stor skattereduktion för glesbygdsbor. Annie Lööf anser att en dryg hundralapp i sänkt skatt ändå är betydelsefullt för framförallt pensionärer.

– Det här är bara ett första steg för att få bort den ojämna skatteklyftan som finns mellan stad och land, säger hon.

Äts upp?

En skattesreduktion på en dryg hundralapp skulle snabbt kunna ätas upp om kommunen höjer kommunalskatten. Många kommuner i glesbygden har det i dag tufft med att få ekonomin att gå ihop.

Annie Lööf pekar på att regeringen tillsammans med C och L även ska höja statsbidragen till kommunerna och ändra i skatteutjämningssystemet mellan rika och fattiga kommuner.

Skatten på bensin har också betydelse för landsbygdsbors plånböcker. En fråga är hur stor indexeringen av skatten på bensin ska vara.

Annie Lööf ger dock inget besked om hur det blir med indexeringen av bensinskatten.

– Vi kommer att återkomma i den specifika frågan, säger hon.

Mer till underhåll

Skattereduktionen innebär 1,35 miljarder kronor mindre i skatteintäkter för staten, men 1 650 kronor i skattesänkning per år för berörda landsbygdsbor.
På frågan om det inte vore bättre att satsa pengarna på att stärka välfärden på landsbygden, svarar Lööf att det är två olika frågor. Hon hänvisar till att staten även gör annat, som att öka statsbidragen till kommunerna.

Landsbygdspaketet innehåller också drygt 200 miljoner kronor mer till väg- och järnvägsunderhåll och 150 miljoner kronor mer till bredbandsutbyggnad.

I landsbygdssatsningen ingår även ett ”bondepaket” för 191 miljoner kronor och 85 miljoner kronor till mediestöd till landsbygd. Det handlar framförallt om stöd till livsmedelsproduktion inom ramen för livsmedelsstrategi.

I landsbygdspaketet räknar Centern också in ett förslag om ersättning till privata vårdgivare för moms de måste betala på inhyrd personal. Landstingen kompenseras för den momsen. Förslaget kostar staten 210 miljoner kronor.