Radar

Miljardsatsning på miljön

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP).

Nästa år satsar regeringen totalt 2,9 miljarder kronor på olika miljö- och klimatåtgärder. En hel del av pengarna går till att få ned utsläppen, men också till att skydda värdefull skog och rena haven.

– Klimatarbete är inget för fegisar. Det kräver att man kan prioritera och göra de satsningar som är nödvändiga, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) på en pressträff tillsammans med miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Förslagen som presenteras kommer att ingå i budgeten för 2020 och är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Den största enskilda satsningen är på Klimatklivet, där organisationer och företag kan få pengar för att investera i exempelvis laddstationer, elbussar och biogasmackar. Anslaget ökas med 1,16 miljarder kronor nästa år och uppgår då till nästan 2 miljarder kronor.

Gamla miljösynder

– Barn och ungdomar kräver av oss vuxna, och särskilt av oss som är i politiken, att ta ansvar och att städa upp gamla miljösynder efter oss, säger Isabella Lövin.

En del av den städningen består i att sanera förorenade sediment i haven och miljöfarliga vrak. Det arbetet får ytterligare 65 miljoner kronor 2020.

Regeringen föreslår även 240 miljoner kronor bland annat för insatser mot övergödning 2020.

Krav på industrin

Regeringen har antagit ett mål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att kunna lyckas med det måste inte minst industrin minska sina utsläpp.

Regeringen vill därför öka stödet till det så kallade industriklivet. Nästa år får åtgärden dubbelt så mycket som i dag, det vill säga 600 miljoner kronor. Stödet är till för de industrier som har svårast att få ned sina utsläpp, till exempel stålindustrin, och ska gälla årligen 2020–2022.

En annan större satsning nästa år är 400 miljoner kronor som ska stärka skötseln av naturreservat och nationalparker och restaurering av våtmarker. Naturvårdsverket och länsstyrelserna får också 200 miljoner nästa år för att förstärka arbetet med att skydda värdefulla skogar.

En riktad satsning på 20 miljoner kronor går till att rusta upp vandringsleder, framför allt i fjällen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV