Radar

Höga förväntningar inför möte om markförstöring

Varje år går tolv miljoner hektar mark förlorad i världen.

Förväntningarna från värdlandet Indien är höga inför det möte inom FN:s konvention mot ökenspridning som i veckan inleddes i New Delhi. Men utmaningarna förblir stora, vilket inte minst situationen i Indien vittnar om.

Mötet är det 14:e i ordningen för alla de länder som ingår i FN-konventionen UNCCD, vilken syftar till att hindra ökenspridning, torka och utarmning av jordmånen, samt till att främja hållbar markanvändning. Det kommer att pågå i utkanten av den svårt luftförorenade indiska huvudstaden fram till den 13 september.

I samband med att mötet öppnade tog Indien över som ordförande för konventionen under de kommande två åren. Och landets miljöminister Prakash Javadekar underströk att hans förhoppning var att konferensen ska leda fram till en samsyn kring flera svåra frågor – däribland hur torka och frågor om markrättigheter ska hanteras.

Jord- och skogsbruk på agendan

Vid mötet kommer bland annat en rapport om klimatförändringar och marker, som presenterades av FN:s klimatpanel IPCC i augusti, att diskuteras.

I denna rapport slår klimatpanelen fast att dagens jord- och skogsbruk ger stora klimatutsläpp som driver på klimatförändringarna. Samtidigt konstateras att en hållbar markanvändning kan motverka både klimatförändringar och andra miljömässigt negativa effekter på ekosystem och samhällen. 

Prakash Javadekar säger att det är hoppingivande att så många stora länder har anslutit sig till FN:s hållbara utvecklingsmål och lagt fram nationella målsättningar kring skyddet av marker.

Samtidigt visar situationen i Indien hur svårt det tycks vara att leva upp till dessa målsättningar.

Nästan en tredjedel av landets åkermarker har utarmats på grund av avskogning, överutnyttjande, erosion och förstörda våtmarker, visar en undersökning från 2016. Dessa marker ska samtidigt försörja landets 1,3 miljarder invånare.

Miljarder människor drabbas

En studie som genomfördes förra året av den oberoende indiska tankesmedjan Energy and Resource Institute, uppskattade att förstörelsen av marker orsakat förluster i Indien som uppgick till motsvarande 47 miljarder dollar mellan 2014 och 2015.

I våras kom en annan studie som visade att 16 av Indiens 24 största deltaområden riskerar att drabbas av torka.

Den avgörande frågan är hur de länder som ingår i konventionen ska kunna minska förstörelsen av marker och därmed förlusten av ekologisk mångfald – något som riskerar att drabba flera miljarder människor.

Vid mötet deltar ett 90-tal regeringsrepresentanter och fler än 7 000 deltagare från alla deltagande länder. Målet är att de ska komma fram till ett antal handlingsplaner för att stärka en mer hållbar markanvändning och bemöta torka, skogsbränder, sandstormar och framtvingad migration.