Radar

Färre vattenskador med gröna lösningar

Vegetation på tak, så kallade gröna tak, är ett sätt att hantera dagvatten direkt där det faller, samtidigt som man kan få andra ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald.

Stadsmiljöer som utnyttjar så kallad ”grön infrastruktur” ger bättre skydd mot översvämningar vid stora skyfall. Det visar en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska högskola (LTH).

Grön infrastruktur förs ofta fram som en viktigt inslag i mer hållbara städer och i dagvattenssystem. Genom att kombinera parkmark, gröna innergårdar, diken och kanaler med gröna tak och regnbäddar kan man minska mängden dagvatten som rinner ut. 

Ekostaden Augustenborg i Malmö var ett av de första ställena i landet där man blandade flera olika gröna lösningar. Den gröna ombyggnationen av området, som inleddes på 1990-talet, har minskat översvämningsskadorna vid kraftigt regn genom att bygga gröna tak, dammar, träd och öppna dagvattensystem.

När Malmö 2014 drabbades av ett stort skyfall ledde det till kostnader på 600 miljoner kronor. Den nya studien bygger på rapporter och skadeärenden som anmäldes till VA Syd och olika försäkringsbolag och visar att de boende i Augustenborg bara rapporterade in en tiondel så många skador efter skyfallen 2014 jämfört med kringliggande bostadsområden.

Liknande resultat syns också vid jämförelser med andra större regn under perioden 2007–2015. 

– Vi har inte kunnat hitta något annat exempel på forskning där man undersökt effekten av grön infrastruktur vid en faktisk översvämningshändelse. Studien från Augustenborg är med andra ord unik i sitt slag, säger Johanna Sörensen från LTH.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV