Radar

Svenska elnätet pressas av nya datahallar

Facebooks datahall i Luleå är navet i Facebooks världsomspännande nät.

Datahallar slukar stora mängder energi och de senaste årens etableringar har satt stor press på det svenska elnätet. Kapacitetsbristen eskalerar och frågan är om kommande förbrukningsökning är hanterbar, rapporterar TT.

En datahall är ett rum eller byggnad som bland annat inrymmer serverdatorer och deras kringutrustning som nätverk, avbrottsfri kraftförsörjning, kylning och automatisk brandsläckning. 

Grön billig el gör Sverige till en attraktiv etableringsplats för amerikanska It-jättar, som till exempel Amazon. Men en förutsättning är att det finns kapacitet nog att leverera tillräckligt stora mängder.

Strömförsörjningen allt mer akut

Anläggningarna förbrukar stora mängder energi och i Mälardalen var nätet på bristningsgränsen redan innan Amazon och batteribolaget Northvolt slog sig ned.

Strömförsörjningen har nu blivit en allt akutare fråga. Enligt Tobias Edfast, kraftsystemanalytiker på Svenska Kraftnät har de senaste två årens stora ansökningar om industrietableringar inneburit lite av ett uppvaknande.

Efter en tid av endast marginella förbrukningsökningar väntas nu en helt annan nivå av efterfrågan samtidigt som produktionsanläggningar för kärnkraft och annan värmekraft läggs ned. En utbyggnad av stamnätet pågår, men den tros inte vara helt klar förrän i slutet av 2030-talet.

– Med de beviljade ansökningar vi har i dag så kommer vi att klara det. Men kommer de att öka ännu mer så kan man lokalt få en effekt där vi inte kan godkänna ett högre uttag innan vi har våra investeringar på plats, säger Edfast till TT.

Oro över att Microsoft ska ta all el

I Gävleborg har Microsofts planerade datahallar väckt oro. Politikernas beslut att sälja mark till it-jätten har överklagats av privatpersoner och ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten – just på grund av elfrågan.

– Man tror att Microsoft kommer att ta all el och undrar om det kommer att finnas någon kvar efter etableringen, säger Sam Cole på Invest Gävleborg.

Edfast på Svenska Kraftnät bekräftar att utmaningarna är som störst i de södra delarna och framför allt i Stockholm, Västerås, Uppsala och Malmö. Däremot, menar han, kan även samhällen norr om Dalälven få problem om investeringarna i datahallar fortsätter i samma takt.

– I stort klarar man sig eftersom det finns så otroligt mycket produktion i form av vattenkraft. Men lokalt kan man få utmaningar även där eftersom vi ser att den här typen av etableringar också drar med sig andra företag, säger han till TT.

– Vi har en bra elstruktur, det har vi. Men det här är ju som helt nya städer egentligen som vill slå sig ned.