Radar

Irland planterar 440 miljoner träd

Den gröna ön ska bli ännu grönare.

Irland planerar att plantera 22 miljoner träd årligen under två decennier i ett försök att hantera klimatförändringarna. Det skriver den irländska tidningen The Irish Times.

Målet är att minska koldioxidutsläppen från markanvändning fram till år 2030 och framöver. Enligt regeringens klimatåtgärdsplan kommer man att vara tvungen att delvis ta jordbruksmark i anspråk.

Landets jordbruksdepartement står nu inför uppgiften att övertyga markägare och jordbrukare om att avsätta vissa områden för skogsplantering i framtiden, vilket inte mötts av någon större entusiasm. Det reser också frågor om hur framtidens jordbruk kommer att se ut på Irland.

De senaste beräkningarna i klimatåtgärdsplanen anger att 70 procent av nyplanteringarna ska bestå av barrträd och 30 procent av lövträd. Totalt kommer 440 miljoner träd att planteras under de kommande tjugo åren.

Som ett led i att minska koldioxidutsläppen föreslås också att antalet elfordon ska öka med i genomsnitt 100 000 årligen under det kommande decenniet. Liksom att cirka 50 000 bostäder byggs om och rustas för framtiden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV