Radar

Cancer vanligaste dödsorsak i rika länder

Tack vare olika behandlingsmetoder, som ballongvidgning av hjärtats kranskärl, har dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskat, vilket har resulterat i att cancer numera är den vanligaste dödsorsaken bland personer 35–70 år gamla i rika länder.

Cancer är nu den vanligaste dödsorsaken bland medelålders personer i höginkomstländer, visar en genomgång som presenteras i tidskriften The Lancet.

Genomgången omfattar 21 länder och 162 534 personer i åldrarna 35–70 år, som följts i genomsnitt 9,5 år.

För samtliga länder var fortfarande hjärt-kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt eller stroke, den vanligaste dödsorsaken och stod för fyra av tio dödsfall bland medelålders personer.

Men i höginkomstländerna ser det annorlunda ut. Där har dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskat, och cancer har i stället blivit den vanligaste dödsorsaken.

Bland medelålders män är dödsfallen i cancer cirka 50 procent fler än i hjärt-kärlsjukdom, skriver Sahlgrenska Akademin som har lett den svenska delen av studien. I motsvarande grupp kvinnor och i gruppen män och kvinnor i tidig medelålder dör dubbelt så många i cancer som hjärtkärlsjukdom.

Minskningen och skillnaden länderna emellan förklaras med att höginkomstländer utvecklat framgångsrika strategier för att förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdomar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV