Radar

”Återinför visenter för att stärka den biologiska mångfalden”

Visenten försvann från Sverige i början av 1900-talet.

I en debattartikel i Aftonbladet argumenterar flera debattörer för att Sverige ska återinföra arter som försvunnit från våra marker på grund av människan. ”Genom att återinföra visent och vildren samt stödja populationen med myskoxar skulle Sverige kunna bidra till bevarandet av tre arter och samtidigt gynna många andra arter på köpet”, skriver de.

FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, släppte nyligen en rapport som visar att ungefär en miljon arter – växter och djur – är utrotningshotade. Många riskerar att försvinna inom ett årtionde.

”Vi måste göra allt vi kan för att hejda förlusten av arter. Ett sätt för Sverige att bidra till det globala arbetet för biologisk mångfald är att återinföra arter som försvunnit från våra marker på grund av människan”, skriver bland annat riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald Rebecka Le Moine (MP) Linnéa Falk, Rewilding Sweden och Stig-Olof Holm, universitetslektor vid Umeå universitet i Aftonbladet.

Deras betande skapar livsutrymme åt många andra

Visent och skogsvildren har tidigare funnits i Sverige men utrotats. Myskoxen planterades från Grönland till Norge och några djur har invandrat till Sverige men populationen behöver stärkas.

Myskoxens närvaro i vår natur kan både gynna den biologiska mångfalden och ha betydelse för att locka besökare som skapar jobb i den lokala turistnäringen i glesbygd
Myskoxens närvaro i vår natur kan både gynna den biologiska mångfalden och ha betydelse för att locka besökare som skapar jobb i den lokala turistnäringen i glesbygd. Foto: Heiko Junge/TT 

Enligt debattörerna är visent, vildren och myskoxe nyckelarter vars betande skapar livsutrymme åt många andra. Att återinföra dem vore ett sätt att restaurera och höja naturvärden genom att återställa naturens egna processer, menar de.

”Frågan är inte om det går, utan om vi vill”

Skogsvildrenen, som i dag finns närmast i Ryssland och Finland, kan till exempel leva på renlav vintertid, samt utgöra ett byte för rovdjur, vilket skulle kunna leda till färre rovdjursangrepp på tamdjur. Visenten kan värna det öppna, betade landskapets biologiska mångfald och gynna växter, insekter och fåglar.

Myskoxen lever av olika arter vide på fjällen och kan också ha betydelse för att locka besökare och därmed skapa jobb i den lokala turistnäringen i glesbygd, menar debattörerna.

”Ska Sverige vara världsledande på miljöområdet krävs det att arbetet för den biologiska mångfalden växlas upp i hela landet. Att återintroducera arter till den svenska vildmarken är fullt möjligt. Frågan är inte om det går, utan om vi vill”, avslutar de.