Radar

Yngre och mindre fiskar i allt varmare sjöar

En abborre mäts.

Klimatförändringar gör att sjöar blir varmare och brunare – vilket påverkar fiskarna, visar en ny studie.

”Vår studie tyder på att fortsatta klimatförändringar som ger oss sjöar med varmare och brunare vatten kan leda till minskad fiskproduktion”, säger forskaren Renee van Dorst från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), enligt ett pressmeddelande.

Forskarna har analyserat data från abborrar från 52 svenska sjöar.
Klimatförändringar gör att vattnet blir varmare, men också mörkare eftersom den ökande nederbörden gör att upplöst och färgat organiskt kol sköljs ut i sjöarna från omgivande marker. I varmt vatten är fiskarna yngre och mindre än i kallt vatten. I bruna sjöar växer fiskarna sämre.

”Detta innebär att vi måste ta hänsyn till flera variabler som påverkas av ett förändrat klimat om vi ska kunna förutsäga hur fiskproduktionen kommer att förändras i framtiden”, säger Renee van Dorst.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV