Radar

Upplysning om farliga ämnen inte självklar

Kemikalieinspektionen har kontrollerat 220 varor på den svenska marknaden, bland annat mjuk plast i leksaker.

En ny tillsynsrapport från Kemikalieinspektionen visar att en tredjedel av de 80 företag som har kontrollerats, inte känner till sina skyldigheter att informera konsumenter om innehåll av farliga kemikalier.

Hur företagen väljer leverantörer och ställer krav i avtal spelar stor roll för att konsumentvaror inte ska innehålla kemikalier som är farliga för hälsa och miljö, skriver Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

I tillsynsprojektet kontrollerades 220 varor på den svenska marknaden, främst varor av mjuk plast som exempelvis heminredning, sportartiklar, elektronik, leksaker och kläder.

I granskningen framkom att 14 av varorna innehöll förbjudna ämnen, bland annat bly och kortkedjiga klorparaffiner.

18 företag anmäldes till åklagare för misstänkta miljöbrott. Samtliga tog bort varor med otillåtna halter av farliga ämnen från försäljning.

Tillsynen är en del i ett gemensamt EU-projekt där 15 länder har deltagit. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV