Radar

Tvångsutvisning till Afghanistan samlade protester från hela landet

De deporterade kom från Stockholm, Flen, Luleå och Gävle bland annat.

I tisdags utvisades runt 25 personer till Afghanistan. Samma dag samlades ett 60-tal personer utanför förvaret i Märsta för att protestera mot tvångsutvisningen. Bland de protesterande fanns tillresta från olika delar av Sverige.

På plats fanns även ett 20-tal poliser, hundar och nio piketbussar. När bussen med de deporterade lämnade förvaret strax efter 17 skanderade demonstranterna ”Stop deportation, stop deportation”.

Tova Lignell hade rest från Göteborg för att vara med på demonstrationen. Hon har varit aktiv mot tvångsutvisningarna i två och ett halvt år och känner flera som blivit utvisade till Afghanistan. 

– Jag har rest hit för att visa min sympati för killarna och protestera mot Migrationsverket. Jag vill inte att en enda människa till ska tvingas åka dit.

Tova Lignell tycker att hanteringen av ungdomarna som kommit till Sverige sedan 2015 är anmärkningsvärd. 

– Det är förkastligt hur de behandlats och det har blivit värre och värre. Man skickar inte barn till krig. Ingen, oavsett ålder ska behöva åka dit. Dessutom behöver vi de här ungdomarna. De flesta är duktiga och ambitiösa, säger hon.

Tova Lignell och Titti Schönbeck demonstrerade mot tvångsutvisningarna utanför förvaret i Märsta
Tova Lignell och Titti Schönbeck demonstrerade mot tvångsutvisningarna utanför förvaret i Märsta. Foto: Privat.

Försämrat säkerhetsläge

Enligt Elizabeth Gyllenger, koordinator för arbetsgruppen Sverige mot deportationer, fanns personer från hela landet med på planet.

– Tvångsutvisningarna strider mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Människor som flyr ska inte tvingas tillbaka med våld till det land de flyr från, där de utsatts för våld, förföljelse och hot.  I en FN-rapport från februari i år klassas Afghanistan som världens mest dödliga land.

I somras publicerade UNHCR en rapport där det står att Afghanistans säkerhetsläge kontinuerligt har försämrats, liksom den humanitära situationen. Enligt rapporten finns inget område i Afghanistan som är säkert för internflykt. 

Även Amnesty International anser att ingen person från Afghanistan som sökt asyl ska återsändas till landet med tvång. Amnesty skriver vidare på sin hemsida att det i princip inte föreligger några rimliga och relevanta internflyktsalternativ i Afghanistan.

"Varför lyssnar inte regeringen?"

Anne Ramberg, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund skrev med anledning av Amnesty’s hållning och deportationen på Twitter: ”Amnestys kommentar angående Afghanistan är den enda rättsligt och humant godtagbara hållningen. Vad gör att MV (Migrationsverket) och regeringen inte lyssnar?”

Fatemeh Khavari, talesperson för Ung i Sverige efterlyste ett möte med Stefan Löfven eller Morgan Johansson inför deportationen. Löfven hänvisade till Johansson, som svarade på Twitter att Sverige kommer på fjärde plats bland världens mest rättssäkra länder.

Khavari svarade: ”Är det därför Sverige ska utvisa mina vänner till världens absolut mest dödliga land imorgon kväll? Är det därför vi inte förtjänar ett svar från dig när vi ropar på hjälp? Vilken rättssäkerhet pratar du om när tiotal kroppar skakar i förvaret och INTE håller med dig?” 

Den 18 mars sker ytterligare en tvångsdeportation till Afghanistan med 35 personer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV