Radar

Miljöorganisationer: ”Skärp klimatmålet”

19 miljöorganisationer vill att regeringen skärper klimatmålen.

Det krävs mer arbete från regeringen för att ta ett steg framåt i klimatarbetet, skriver 19 miljöorganisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De presenterar tre åtgärder som de anser är nödvändiga för regeringen att prioritera under mandatperioden.

Den första åtgärden som skribenterna vill se är ett stopp för utbyggnad av klimatskadlig verksamhet. Enligt dem måste alla statliga investeringar som motverkar klimatmålen upphöra, vilket bland annat innebär ett stopp för utbyggnad av motorvägar, flygplatser och infrastruktur för utvinning.

Den andra åtgärden handlar om att avveckla klimatskadliga subventioner som skatteavdrag och förmåner av fossila bränslen.

För det tredje vill organisationerna se en tidigareläggning av de klimatmål som riksdagen antagit till 2045.

”Vi uppmanar politikerna att skärpa klimatmålet så att Sverige redan år 2030 inte har några nettoutsläpp”, skriver organisationerna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV