Zoom

HD avgör om Bästeträsk blir nationalpark

Delar av den föreslagna nationalparken är redan naturreservat och Natura 2000-områden.

Nu säger Region Gotland ja till att Bästeträsk och Ojnare ska bli nationalpark – efter lång väntan och trots regeringsskifte i regionen. Men frågan avgörs i Högsta domstolen.

Den mest kända delen av den föreslagna nationalparken är Ojnareskogen. Kampen för att skydda den har synts i riksmedier sedan 2012. I hela Bästeträsk finns en mosaik av relativt opåverkade alvarmarker, hällmarker, gamla tallskogar, myrar och sjöar. Många fornlämningar och rödlistade arter finns i området på norra Gotland.

– Det är ett väldigt speciellt och stort sammanhängande område som är unikt i Sverige och Europa, säger Gisela Norberg, projektledare på Naturvårdsverket.

”Region Gotland ser positivt på att det bildas en nationalpark i Bästeträskområdet på norra Gotland och Region Gotland ingår därför gärna i ett projekt för bildandet”, lyder nu beslutet från regionstyrelsen. Dialogen mellan regionen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten om en nationalpark har pågått med två förstudier sedan våren 2016 men beskedet från regionstyrelsen har dragit ut på tiden.

En demonstrant förs bort av polis under  protesterna mot skogsavverkningen och den planerade kalkbrytningen i Ojnareskogen 2012
En demonstrant förs bort av polis under protesterna mot skogsavverkningen och den planerade kalkbrytningen i Ojnareskogen 2012. ”Bästeträsk är unikt i Sverige och Europa”, säger Gisela Norberg (infälld), projektledare på Naturvårdsverket. Foto: Pressbild

Företagen har överklagat

– Det är jättebra att de ställer sig positiva. Men det finns ett stort ”men”. Som de flaggat för tidigare vill de avvakta besked om Högsta domstolens prövningstillstånd, berättar Gisela Norberg.

Företagen Nordkalk och SMA mineral har nämligen båda ansökt om att bryta mer kalk inom den föreslagna nationalparken. Nordkalk vill ha en ny kalkstenstäkt, medan SMA Mineral vill utöka sin nuvarande verksamhet i Bunge. I september avslog Mark- och miljööverdomstolen deras ansökningar men företagen har överklagat till Högsta domstolen.

Domstolen väntas tidigast ge besked i april om den beviljar prövningstillstånd – eller så kan det dröja ytterligare ett halvår. Därför finns inte mycket annat att göra nu än att vänta.

– Naturvårdsverket anser att det inte är möjligt att gå vidare innan alla är med. Den nuvarande nivån på kalkbrytningen i området anses kunna fortsätta även om Bästeträsk blir nationalpark. Men inte mer än så.

– Får de tillstånd att bryta kalk – i den omfattning de ansökt om – blir det inte en nationalpark, säger Gisela Norberg

Företagen Nordkalk och SMA mineral har ansökt om att bryta mer kalk inom den föreslagna nationalparken och har överklagat det tidigare avslaget till Högsta domstolen
Företagen Nordkalk och SMA mineral har ansökt om att bryta mer kalk inom den föreslagna nationalparken och har överklagat det tidigare avslaget till Högsta domstolen. Foto: Stig Hammarstedt/TT

Kan ta fem år till

Om Högsta domstolen inte beviljar prövningstillstånd, eller om fallet prövas och den utökade kalkbrytningen får nej, är det dags för nästa steg. Då ska ett förslag kring nationalparken tas fram och skickas på remiss. Sedan är det riksdagen som fattar det slutliga beslutet. Allt som allt kan processen ta minst fem år.

Bästeträsk är ett av fem prioriterade områden för att bli nationalpark före 2020 i Naturvårdsverkets Nationalparksplan för Sverige. Hösten 2017 visade en förstudie att de allra flesta boende, föreningar, markägare och andra parter i området var positiva till en nationalpark – 149 av de 165 personer som deltog.

– För de allra flesta började samtalet med att det här är ett område som vi behöver skydda för framtiden. Många är oroliga för att det ska bli en storskalig kalkbrytning och att vattnet ska försvinna annars, har Jenny Lundahl, en av projektledarna för förstudien, tidigare sagt till Landets Fria.