Radar

Tuffare regler ska skydda fisken

Nu blir det stopp för att lägga nät på grunt vatten på fler kuststräckor.

Fritidsfiske med nät begränsas på grunt vatten i allt fler områden – nu är det södra Norrlandskustens tur att få nya begränsningar. Om åtgärderna inte räcker för att rädda fiskbestånden kan det bli totalt fiskestopp.

Från och med den 1 september införs begränsningar för nätfiske på grunt vatten i Östersjön längs norra Upplandskusten upp till Västernorrland, rapporterar Sveriges Radio P4 Gävleborg.

Under vissa delar av året får man inte använda nät på djup under tre meter, och det införs fångstbegränsningar. Framför allt är det gädda, gös och öring som ska skyddas.

Samma regler gäller sedan tidigare på Västkusten, i Skåne och längre upp i Bottenviken, berättar Martin Karlsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten

– Vi håller på med en översyn av kustnära fiske längs hela Sveriges kuster. Det är för att skydda fiskarnas lektid och vandringar till lekplatser. Framför allt nätfisket har väldigt stor biologisk betydelse.

De skärpta reglerna har haft effekt där de införts, förklarar han.

– Det har vi sett tydligt i de norra delarna av Bottenviken.

Impopulära regler

Fast begränsningarna är inte populära bland fritidsfiskarna. Många känner att deras frihet att fiska som de alltid har gjort nu stryps.

– De upplever det som påträngande, man ser inte att man är en del av det som pågår. Men Östersjön är i en sådan situation att mycket är satt ur spel. Det är många saker som samverkar, som övergödning och klimat. Men alla är överens om att det är färre fiskar, fast polletten trillar ändå inte ned. De säger att det är ”bara jag som fiskar”, eller skyller minskningen på sälen eller skarven.

Efter det område som nu är aktuellt går Havs- och vattenmyndigheten söderut med nya regler, från södra Upplandskusten, längs Stockholms- och Sörmlandskusten ned mot Kalmar. Det kan bli aktuellt från nästa år, tror Martin Karlsson.

Hot om totalstopp

Men exakt hur de nya reglerna där kommer att se ut kan han inte säga. Det är länsstyrelserna tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten som föreslår hur de ska utformas, utifrån de lokala förutsättningarna som råder.

Om det inte räcker med att bara begränsa nätfisket kan det bli totalt stopp för allt fritidsfiske, förklarar Martin Karlsson.

– Nu har vi funderat på vad vi kan tillåta. Men situationen är illa, och alla data pekar åt samma håll. Då kan det bli så att vi måste införa stopp för allt fiske i vissa områden, säger Martin Karlsson.

Nätfisket begränsas

De nya reglerna innebär att fiske med fiskenät inte får ske under vissa delar av året på vatten som är grundare än tre meter. Syftet är att freda arter som gädda, gös och öring när de leker, och då de vandrar till lekplatser.

Fångstbegränsningar införs också, liksom storleksbegränsningar med mini- och maximått för fiskarna.

Under sommaren är dock nätfisket tillåtet även på grundvatten, eftersom fiskarna då är mer spridda.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV