Radar

EU-domstolen stämmer Sverige för bristande avloppsrening

Enligt EU-kommissionen brister svenska reningsverk i reningen, vilket kan orsaka föroreningar i sjöar, floder och mark.

Flera svenska reningsverk rensar inte avloppsvatten på ett lämpligt sätt innan det släpps ut i naturen, anser EU-kommissionen. I värsta fall kan Miljödepartementet tvingas betala flera hundra miljoner kronor i vite, när Sverige anklagas för att inte uppfylla kraven i EU:s avloppsdirektiv.

”Orenat avloppsvatten kan utgöra en risk för människors hälsa och förorena sjöar, floder, mark, kustvatten och grundvatten”, skriver EU-kommissionen.

I ett pressmeddelande skriver Svenskt Vatten att EU-kommissionen är fel ute och att kommunerna följt svenska statens regelverk. Svenskt Vatten menar också att EU driver föråldrade och irrelevanta krav, utan att sätta miljönyttan först. Samtidigt anklagar de regeringen.

Regeringen inte tillräckligt påläst

– Det här visar hur otroligt viktigt det är att regeringen är engagerad, påläst och aktiv i förhandlingarna om EU-direktiv. Nu är ett stort antal nya vattendirektiv på gång, inklusive ett nytt avloppsdirektiv, och då har man åtminstone vaknat fem i tolv. Agerar vi inte nu, riskerar vi att hamna i liknande situationer i framtiden, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

Det så kallade avloppsdirektivet är 30 år gammalt. En del av stämningen handlar om hur svenska myndigheter tolkat direktivets regler om kallt klimat. Reglerna ger rätt till undantag från kravet på biologisk rening av syretärande ämnen (BOD7) för att sådan rening fungerar sämre i kyla. Men för att få rätt till undantaget måste reningsverket ligga minst 1 500 meter över havet, enligt EU-kommissionen.

Svenskt Vatten anser att reglerna är orimliga, eftersom det är lika kallt i Norrland som på den höjden på kontinenten. Vidare menar de att Sverige har visat att vattenkvaliteten i stora norrlandsälvar inte påverkas av så små BOD-utsläpp.

”Staten ska betala”

Dispyten har varit aktuell under tio års tid. I en skrivelse till miljöminister Isabella Lövin kräver bland annat Svenskt Vattens ordförande Johan Persson att staten ska stå för merkostnaderna – eftersom staten orsakat dem.

”Formalia, principer och att få rätt verkar viktigare för EU-kommissionen än att skydda miljön. Vi ser fram emot ett nytt avloppsdirektiv med skarpa och relevanta regler”, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten.

De tio svenska tätorter som EU-kommissionen anser inte renar avloppsvatten på ett lämpligt sätt innan det släpps ut i naturen är Borås, Habo, Skoghall, Töreboda, Lycksele, Malå, Mockfjärd, Pajala och Robertsfors/Tänndalen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV